A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2009 Yılı Faaliyet Raporu | Çayeli Belediyesi

2009 Yılı Faaliyet Raporu

Ocak 2009

Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2009 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 06.01.2009 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, M.Fevzi Dayı, Ş.Ahmet Kartoğlu, İbrahim Teker, Necat Yıldırım, İ.Hakkı Yılmaz, Muhammet Karaoğlu, İsmet Sarıoğlu, Güngör İsmail, İbrahim Deniz, Zeki Sarı, Metin Şahinkaya, Osman Köse, Muammer Okur ve Nizamettin Sarı’nın iştiraki ile toplandı.

       Meclis kâtipleri İsmet Sarıoğlu ile İbrahim Teker yerlerini aldılar.          

       KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespiti görüşüldü.Belediye başkanının teklifi kabul edilerek  2009 yılı için Ağustos ayının belediye meclisin tatil ayı olarak, 2009 yılında meclis toplantı gününün her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

       KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü.Meclis başkan ve üyelerine 2009 yılında katıldıkları meclis toplantısı ile komisyon toplantıları için ödenecek huzur hakkı ücretinin brüt 47.00.-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

       KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan encümen üyesi seçimi gizil oy ile  yapılarak 16 oy alan İsmet Sarıoğlu 29.03.2009 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerine kadar encümen üyeliğine seçildi.      

       KARAR 4-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi yapıldı.   Yapılan oylamada denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine meclis üyelerinden Metin Şahinkaya, Nizamettin Sarı, Zeki Sarı, Güngör İsmail ve Yusuf Seyyar’ın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi,Denetleme komisyonu için gizli oylama ile yapılan seçim sonucu 12 oy alan İbrahim Deniz ile 11 oy alan Ahmet Kartoğlu ile 11 oy alan Osman Köse 2009 yılı denetleme komisyonu üyeliklerine seçildiler.

       KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan Sözleşmeli personel çalıştırılması ile  ücretleri görüşüldü.Belediye başkanının teklifi kabul edilerek; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam zamanlı olarak çalışacak olan mühendis ve mimarın  aylık ücretinin net 1.650,00.-TL (bin altı yüz elli Türk Lirası),kısmı zamanlı olarak çalışacak Avukatın aylık ücretinin net 600,00.-TL (altı yüz Türk Lirası)olarak belirlenmesine meclis üyelerinden   Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

       KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşüldü. Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2009 yılı genel bütçe kanununda yer alan ve belediyemiz grubu için belirlenen maktu fazla çalışmanın en yükseğinin 2009 yılı Ocak ayından itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.     

       KARAR 7-Gündemin yedinci maddesinde yer alan gayrimenkullerin satışı görüşüldü.  Yapılan oylamada ilçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine satılmasına,   oy birliği ile karar verildi.

       KARAR 8-İmar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen İbrahim Ergin İshakoğlu ve hissedarlarına ait 28.11.2008 tarih 1572 sayılı dilekçe talebi olan Küçüktaşhane mahallesinde bulunan 35 pafta 87 ada 18 parseldeki alanda 14 kat imar uygulaması  görüşüldü.Yapılan oylamada imar komisyonunun kararı kabul edilerek İlçemiz Küçüktaşhane mahallesinde bulunan 35 pafta 87 ada 18 parselde yapılması istenilen 14 kat imar uygulamasının uygun olmadığına  meclis üyelerinden İsmet Sarıoğlu,Nizamettin Sarı ve Zeki sarı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi

       KARAR 9- Aralık 2008 ayı meclis toplantısında görüşülüp plan yapılmasına karar verilen Erol Tüysüz ve hissedarlarının talebi üzerine İlçemiz Yenipazar Mahallesi 14 Pafta, 68 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu ve imar planı 30K-IIIc paftasında yer alan alanda altı kat olarak yeni yapılan imar planının 3194 Sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre onanmasına meclis üyelerinden Mustafa Baltacı,İbrahim Teker,M.Fevzi Dayı,Necat Yıldırım ve Muhammet Karaoğlu’nun ret Belediye Başkanının çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

       KARAR 10- Aralık 2008 ayı meclis toplantısında görüşülüp plan yapılmasına karar verilen Abdi Baltacı’nın talebi üzerine  İlçemiz Yenipazar Mahallesi 58 Pafta, 20 Ada, 219 Parselde kayıtlı taşınmazının bulunduğu ve imar planı 30K-IIIa paftasında yer alan alanda imar planındaki kitlenin kuzey, güney ve doğu tarafına çıkma yapılacak şekilde yapılan yeni imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onanmasına meclis üyelerinden İsmet Sarıoğlu ve Güngör İsmail’in ret Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

       KARAR 11- Aralık 2008 ayı meclis toplantısında görüşülüp plan yapılmasına karar verilen Mehmet Özkan ve Cahit Bilgin’nın talebi üzerine İlçemiz Eskipazar Mahallesi 27 Pafta, 77 Ada, 40 ve 27 Parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu ve imar planı 29K-IIa paftasında yer alan alanda   istikamete uygun olacak şekilde yeni yapılan imar planının 3194  sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre onanmasına meclis üyelerinden Güngör İsmail’in ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.       

       KARAR 12-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Çayeli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne ait 06.01.2009 Tarih  715/21 Sayılı yazı görüşüldü. İlçemiz Eskipazar mahallesinde bulunan Hasan Yılmaz İlköğretim Okulunun Bulunduğu  101 ada 6 parsel ile 101 ada 8 parselde belediyemiz adına kayıtlı arsaların İlköğretim Okulu yapılmak üzere  belediye kanununun 15/h,18/e ve 75/d maddelerine göre Rize İl Özel İdare Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesine ,tahsis işlemleri için belediye başkanı Rıza Çakır’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

       Rıza ÇAKIR                                İsmet SARIOĞLU                             İbrahim TEKER

          Başkan                                              Katip                                                    Katip