A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2005 Yılı Özetleri | Çayeli Belediyesi

2005 Yılı Özetleri

Ocak 2005

BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

    Çayeli Belediye Meclisi Ocak  2005 toplantı dönemi birinci birleşimini yapmak üzere  04.01.2005 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında  üyelerden Ş.Ahmet Kartoğlu ,Mustafa Baltacı,İbrahim Teker, İbrahim Deniz, Muhammet Karaoğlu,Sinan Kutlu,Necat Yıldırım,İsmail Hakkı Yılmaz, İsmet Sarıoğlu,    Nizamettin Sarı, Metin Şahınkaya, Muammer Okur,Güngör İsmail ve Zeki Sarı ‘nin  iştiraki ile toplandı.

     Meclis  katipleri İsmet Sarıoğlu ile Muammer Okur yerlerini aldılar.

KARAR 1- Belediye meclisinin aylık tatili ve toplantı gününün tespiti görüşülüp müzakere edildi. Ağustos ayının tatil olarak belirlenmesine,  5272 sayılı yasanın 20’nci maddesi gereği toplanacak belediye meclisinin tatil ayı olan Ağustos ayı hariç   her ayın ilk haftası Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanmasına ,toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının resmi tatili izleyen ilk mesai günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 2- Denetim Komisyonu seçimi görüşülüp müzakere edildi.5272 sayılı belediye kanununun 25’nci maddesi seçilmesi gereken denetim komisyonu için 5 üye seçilmesine oy birliği ile karar verilerek siyası parti gruplarının oylarının meclis üye sayısına göre yapılan gizli oylamada en çok oyu alan Mustafa Baltacı,İbrahim Teker,İbrahim Deniz,Muhammet Karaoğlu ve Nizamettin Sarı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

KARAR 3- Encümen üyesi seçimi görüşülüp müzakere edildi.5272 sayılı yasanın 33’üncü maddesi gereği Belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından seçeceği  encümen üye sayısı  üç olarak belirlendiğinden daha önce görev yapmakta olan iki adet encümen üyesi ile beraber görev yapmak üzere  bir yıllığına seçilecek 1 üye için yapılan gizli oylamada en yüksek oyu olan Sinan Kutlu encümen üyesi olarak seçildi.

KARAR 4- Belediye Başkan yardımcısının ödeneğinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.Belediye Meclis üyeleri arasından belediye başkanı tarafından atanan Belediye Başkan yardımcısının ödeneğinin 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 5272 sayılı belediye kanununun 39’üncü maddesi gereği tespit edilen belediye başkan ödeneğinin 2/3 ‘ü olarak tespit edilmesine ve ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 5272  sayılı yasanın 32’nci maddesi gereği belediye meclis başkan ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2005 yılında ödenecek huzur hakkının brüt 30. -YTL ( 30.000.000.TL) olarak tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- İmar konuları görüşülüp müzakere edildi.Belediyemize yazı ve dilekçe ile müracaat eden kuruluşlar ile vatandaşlarımızın talepleri ile ilgili konuların imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

                 BAŞKAN                  KATİP                    KATİP

              Rıza ÇAKIR            İsmet SARIOĞLU     Muammer OKUR

 

İKİNCİ BİRLEŞİM:

     Çayeli Belediye Meclisi Ocak  2005 toplantı dönemi ikinci birleşimini yapmak üzere  06.01.2005 Perşembe günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında  üyelerden Ş.Ahmet Kartoğlu ,Mustafa Baltacı,İbrahim Teker, İbrahim Deniz, Muhammet Karaoğlu,Sinan Kutlu,Necat Yıldırım,İsmail Hakkı Yılmaz, İsmet Sarıoğlu,    Nizamettin Sarı, Metin Şahınkaya, Muammer Okur,Güngör İsmail ve Zeki Sarı ‘nin  iştiraki ile toplandı.

     Meclis  katipleri İsmet Sarıoğlu ile Muammer Okur yerlerini aldılar.

KARAR 1- Meclis üyeleri Ş.Ahmet Kartoğlu,İbrahim teker ve Mustafa baltacı tarafından meclis başkanlığına verilip görüşülmesi kabul edilen önerge ile 5281 sayılı yasa ile alt ve üst hadleri belirlenen belediye vergi ve harçlarının tespiti görüşülüp müzakere edilerek;

VERGİLERİlan ve Reklam vergisi  :1-Dükkan, ticari ve sınai müessese ve   serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak 30,00.-YTL olmasına meclis üyelerinden Metin Şahınkaya,Zeki Sarı,Nizamettin Sarı ve Güngör İsmail’in ret oyuna karşılık oy çokluğu ile,2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden  yıllık olarak:  20,00.-YTL olmasına metin Şahınkaya’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile,3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak: 10,00.-YTL  olmasına oy birliği ile,4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak :  40,00.-YTL olmasına oy birliği ile ,5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için :0,20.-YTL olmasına oy birliği ile,6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden: 0,25.-YTL olmasına oy birliği ile,Eğlence vergisi111- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden;a)-Sürekli olanlardan Günlük:5,00.-YTL olmasına oy birliği ile;b-)Sürekli olmayanlardan (Konserlerden) günlük ;100,00.-YTL olmasına oy birliği ile,HARÇLARİşgal Hacri1. 52 ‘inci maddenin 1 ve 2 ‘inci bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 1,00.-YTL olmasına oy birliği ile,2. 52’ inci maddenin 1 inci bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde:a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına: 2,50.-YTL olmasına oy birliği ile,b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: 5,00.-YTL olmasına oy birliği ile,3. 52’inci maddenin 3 üncü bendinde yazılı işgallerde;a) Her taşıttan beher saat için :0,50.-YTL olmasına oy birliği ile,b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için:0,50.-YTL olmasına oy birliği ile,Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı;394 sayılı hafta tatili kanununun 8’nci maddesine göre bu kanununun istisnasından yararlanmak isteyenlerden beyanname ile belediyeye müracaat eden aşağıdaki işyerlerine belirlenen   harcı yatırmaları karşılığında hafta tatil ruhsatı  SAYFA –2-verilmesine,ruhsat vermek üzere belediye başkanına yetki verilmesine,hafta tatil istisnasından yararlanacak işyerleri ile harçlarının;

1.Marketler;

    a)100.m2 ‘ye kadar olanların harcının:200,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    b)100.m2’den büyük olanların harcının:300,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

2.Fırınlar, harcının:125,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

3.Akaryakıt ve oto-gaz satış istasyonları,harcının:150,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

4.Bakkallar;

  1. a) 50 m2’ye kadar olanların harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,
  2. a) 50.m2’den büyük olanların harcının:60,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

Merkez dışında yer alan bakkallar için bu miktarların % 50 eksiği ile hesaplanmasına, oy birliği ile,

5.Taksi Yazıhaneleri, harcının:20,00.-YTL olmasına,Metin Şahınkaya’nın ret oyu ile oy çokluğu ile,

6.Balık satan yerler,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

7.İnşaat malzeme satıcısı.ve Nalburlar,harcının:100,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

8.Kasaplar,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

9.Pastaneler;

    a)50 m2’ye kadar olanların harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

    b)50 m2’den fazla olanların harcının:150,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

10.Kafeteryalar;

    a)15 m2’ye kadar olanların harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

    b)15 m2’den fazla olanların harcının:80,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

11.Büfeler,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

12.Berber ve Erkek kuaförler,harcının:30,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

13.Internet salonları,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

14.Atarı salonları,harcının:100,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

15.Manavlar,harcının:30,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

16.Çay ocakları,harcının:30,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

17.Konfeksiyon satıcıları,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

18.Oto lastik tamircileri,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

19.Cep telefonu satıcıları,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

20.Bayan kuaförler,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

21.Kuyumcular,harcının:75,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

22.Zahireciler ve Hayvan yemi satıcıları,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

23.Otobüs Yazıhaneleri,harcının:100,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

24.Kitap ve Kırtasiye satıcıları,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

25.Bilardo salonları,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

26.Ganyan Bayileri,harcının:100,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

27.Bisiklet tamircileri,harcının:30,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

28.L.P.G. satıcıları,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

29.Ayakkabı tamircileri,harcının:20,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

30.Oto galeriler,harcının:75,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

31.Telekom bayileri,harcının:30,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

32.Beyaz eşya satıcıları,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

33.Oto yıkama ve yağlama yerleri,harcının:50,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

34.Itriyat ve Hediyelik eşya satıcıları,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

35.Çiçekçiler,harcının:40,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

36.Birahaneler,harcının:60,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

 

Hayvan Kesim Muayene Denetleme Harcı

1.Küçükbaş hayvanlar için:3,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

2.Büyükbaş hayvanlar için:7,50.-YTL olmasına,oy birliği ile,

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

1.Tartı ağırlıklarının her biri için:1,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

2.Uzunluk ölçülerinin her biri için:1,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

3.Akıcı ve kuru taneli mad. hacim ölçeklerinin her biri için:2,00.-YTL olmasına, oy birliği ile,

4.El terazileri için:4,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

5.Normal masa terazileri için:6,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

6.Otomatik (ibreli)teraziler için:8,00.-YTL olmasına, oy birliği ile

7.Elektronik teraziler için:10,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

8.Kantar ve Basküllerin her biri için:20,00.-YTL olmasına,oy birliği ile

Bina İnşaat Harcı

1.Konut İnşaatı (inşaat alanına göre)

    a)100.m2’ye kadar olan inşaatlar için:1,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    b)101-120.m2 inşaatlar için:2,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    c)121-150.m2 inşaatlar için:3,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

    d)151-200.m2 inşaatlar için:4,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

    e)200.m2’den büyük inşaatlar için:5,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

2.İşyeri İnşaatı (inşaat alanına göre)

    a)25.m2’ye kadar olan inşaatlar için:4,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    b)26-50.m2 inşaatlar için:6,00.-YTL olmasına, oy birliği iye,

    c)51-100.m2 inşaatlar için:8,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    d)100.m2’den büyük inşaatlar için:10,00.-YTL olmasına ,oy birliği ile,

Çeşitli Harçlar

1.Kayıt Suret Harcı.

    a)Her sayfa başına:0.50.-YTL olmasına, oy birliği ile,

    b)Harita Plan ve krokilerin beher metrekaresi için:8,00.YTL olmasına,oy birliği ile,

2.İmarla ilgili harçlar(Ticaret ve Konut bölgeleri için)

    a)İlk parselasyon harcı, beher metrekare için:0,10.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    b)İfraz ve Tevhit harcı,beher metrekare için:0,10.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    c)Plan-Proje tasdik harcı,beher metrekare için:0,10.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    d)Zemin açma izni ve toprak hafriyatı :

       da)Toprak,beher metrekare için:0,30.-YTL olmasına,oy birliği ile,

       db)Kanal,beher metrekare için:1,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

    e)Yapı kullanma izin harcı,beher metrekare için:0,10.-YTL olmasına,oy birliği ile,

3.İşyeri açma izin harcı,beher metrekare için:0,50.-YTL olmasına,oy birliği ile,

4.Muayene ruhsat rapor harcının:10,00.-YTL olmasına,oy birliği ile,

5.Sağlık belgesi harcının:3,00.-YTL olmasına, oy birliği ile, karar verildi.

KARAR 2- Çeşitli konularda Gelir müdürü Gürbüz Yelkenci’ye ait 04.01.2005 tarih 011/09 sayılı dilekçe ekinde yer alan ve   görüşülmesi istenilen belediyemize ait işyerlerinden Yeni belediye sitesi zemiz katta yer alan ve Şuayıp Başlantı adına kiraya verilen 25 nolu işyerinin kira kontratının Sultan Pekeşen’e devri görüşülüp müzakere edildi.Belediyemiz tarafından kiralan belediyemize ait işyerlerinin kira kontratlarında kiracı kiraladığı işyerini bir başkasına devir veya ciro edilemez hükmü ve işyerlerinin devrinin belediyemizin de tabı olduğu 2286 sayılı devlet ihale kanununa   aykırı olması neden ile kira kontrat devrinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- Çeşitli konularda Gelir müdürü Gürbüz Yelkenci’ye ait 04.01.2005 tarih 011/09 sayılı dilekçe ekinde yer alan ve   görüşülmesi istenilen İlçemiz Yenipazar Mahallesi Namık Kemal Meydanında bulunan ve Adem Taşdemir adına kayıtlı   geçici ruhsatlı Hemşin taksi yazıhanesinin  M. Ali Kömürcü adına devri görüşülüp müzakere edildi. İlçemiz Yenipazar Mahallesinde bulunan Hemşin Taksi yazıhanesinin belediyeye borcu olduğundan ruhsat ve kira devrinin yapılmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Belediye meclis üyeleri İsmet Sarıoğlu, İbrahim Teker,İbrahim Deniz,İsmail Hakki Yılmaz tarafından meclis başkanlığına verilip görüşülmesine oy çokluğu ile karar verilen önerge ile belediyemiz tarafından uygulanmakta olun su ücretlerinden işyerlerinin (Ticarethanelerin) su ücretinin 2,50.-YTL ‘sinden 2,00.-YTL’ sine indirilmesi görüşülüp müzakere edildi.Belediyemiz tarafından   01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan su ücret tarifelerinden işyerleri (ticarethaneler)için belirlenen su ücretinin 01.01.2005 tarihinden itibaren (2005 yılı birinci dönemden itibaren) 2,00.YTL olarak yeniden belirlenmesine ve uygulanmasına oy çokluğu ile karar verildi. 06.01.2005

 

       BAŞKAN               KATİP                        KATİP

    Rıza ÇAKIR            İsmet SARIOĞLU         Muammer