A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2006 Yılı Özetleri | Çayeli Belediyesi

2006 Yılı Özetleri

Ocak 2006

          Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2006  toplantı ayı ikinci birleşimi birinci oturumunu  yapmak üzere  03.01.2006 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında  üyelerden Ş.Ahmet Kartoğlu,İbrahim Teker,Necat Yıldırım, İbrahim Deniz,Muhammet Karaoğlu,Mustafa Baltacı,İsmail Hakkı Yılmaz, İsmet Sarıoğlu,Nizamettin Sarı, Metin Şahınkaya, Güngör İsmail ve Zeki Sarı ‘nin  iştiraki ile toplandı.

     Meclis  katipleri İsmet Sarıoğlu ve Güngör İsmail yerlerini  aldılar.   

     KARAR 1-     Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespiti görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada 2006 yılında Ağustos ayının tatil ayı olarak belirlenmesine, meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine ,toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına,meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi yapıldı.  Siyası partilerin meclisteki üye sayıları dikkate alınarak mecliste yapılan gizli oylamada   Ş.Ahmet Kartoğlu,İbrahim Teker,İsmet Sarıoğlu,Mustafa Baltacı ve Nizamettin Sarı denetim komisyonuna seçildiler. 

     KARAR 3- Gündemin üçüncü maddesinde yer alan encümen üyesi seçimi yapıldı.  Bir encümen üyeliği için yapılan gizli oylamada  13 oy alan İsmail Hakkı Yılmaz bir yıllığına encümen üyesi seçildi.

     KARAR 4- Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Sözleşmeli personel ücretleri görüşülüp müzakere edildi.Yapılan oylamada 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 nci maddesine göre beledimizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin aylık net ücretlerinin   Avukat ve Mühendis için 1.100.-YTL,Tabip için 1.200.YTL,Tekniker ve Yüksek Okul Mezunu Teknik Ressam için 1.000.-YTL,Teknisyen ve orta öğrenim mezunu Teknik Ressam için 800.YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5- Gündemin beşinci maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi.Yapılan oylamada Meclis başkan ve üyelerine katıldıkları meclis toplantısı ve komisyon toplantıları için ödenecek huzur hakkının brüt 37.YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6- Gündemin altıncı maddesinde yer alan Trabzon ve Rize illeri Yerel yönetimleri katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğine üye olunması görüşülüp müzakere edildi. Yapılan oylamada Trabzon ve Rize İllerinde oluşan katı atıkların bertarafı amacı ile 1997 yılında 25 belediye ve 2 il özel idaresinin katılımıyla kurulan,Trabzon ve Rize ili Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisi Yapma ve İşletme birliğine,belediyemizde 2004 yılı gelir kesin hesaplarından (Otobüs ve Su Tahsilat gelirleri hariç) ‘i  (binde beş) oranında,4’er aylık taksitler halinde ödeme koşulu ile projenin yapımı süresince belediyemiz nüfus miktarı ile orantılı olmak üzere yapım payı ile birlik tüzüğü doğrultusunda birliğe üye olunmasına oy birliği ile,

     KARAR 7- 2 Gündemin altıncı maddesinde yer alan Trabzon ve Rize illeri Yerel yönetimleri katı atık tesisleri yapma ve işletme birliğince yapılacak olan katı atık tesisleri için iller bankasından kredi kullanılması görüşülüp müzakere edildi.Yapılan oylamada Birliğin ilgi yazısında,Trabzon ve Rize illerinde oluşan katı atıkların bertarafı amacıyla   25 belediye ve 2 il özel idaresinin katılımıyla kurulan,Trabzon ve Rize ili Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisi Yapma ve İşletme birliğinin yapmakta olduğu katı atık uygulama projesi ihale edilmiş olup,inşaat çalışmaları başlatılmıştır.Proje ihale bedeli 7.500.000.-YTL’ sidir .Proje 10 aylık süre içerisinde tamamlanacaktır.İhale bedelinin % 20 ‘si İl özel idarelerince,alınacak hibeler dışında kalan finansman kısmı ise üye belediyelerden nüfusları oranında paylaştırılarak,iller bankasından kredi alınması sureti ile karşılanacaktır.Şeklinde ifade edilmektedir.Yukarıda ifade edilen şartlarda ,iller bankası genel müdürlüğüne katı atık projesi yapımında harcanmak üzere,Belediyemiz adına kredi kullanma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 8- Gündemin yedinci maddesinde yer alan imar konuları sırası ile görüşülüp müzakere edildi.Yapılan  oylamada birinci olarak; İlçemiz Limanköy mahallesi sahil yolu mevkiinde bulunan tapunun 46 pafta 1140 ada 4 parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu  ve imar planı 29 J I c -29 J I d paftalarında yer alan alanda Akaryakıt istasyonu olarak yapılan plan tadilatının  onanmasına 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.   ikinci olarak;   İlçemiz Eskipazar mahallesi Şairler dere mevkiinde bulunan tapunun 59 pafta 1405 ada 6 parselinde kayıtlı taşınmazın bulunduğu ve imar planı 29 KII a paftasında yer alan alanda Eğitim Tesisi alanı olarak yapılan plan tadilatının  onanmasına 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.  üçüncü olarak İlçemiz Yenipazar mahallesi Sahil Camii Mevkiinde bulunan dilekçe sahibine ait taşınmazın bulunduğu alanda talep doğrultusunda plan tadilatı yapılmasının uygun olmadığına oy  birliği ile karar verildi.

     KARAR 9- Gündemde yer alan çeşitli konular sırası ile görüşülüp müzakere edildi.Yapılan oylamada ,birinci olarak; Çayeli ilçesi Merkez ve Beldeler belediyelerinin ortaklığı ile 20.000.-YTL sermaye ile kurulmakta olan Çaybelsan Çayeli İlçesi Belediyeleri İnşaat Temizlik ,Taşımacılık, Turizm ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketine belediyemizin de 16.000.-YTL  sermaye ile ortak olmasına ,ileride yapılacak sermaye artışlarında hissemiz oranında iştirak edilmesine ve bu hususlarda  belediye başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.İkinci olarak;ilçemizde inşaatına başlanmış ancak inşaat ruhsat suresi içerisinde tamamlanamayan inşaatların bir yıl içerisinde bitirilmek şartı ile eski mevzuata göre ruhsatlandırılarak inşaatlarının tamamlanması konusunun imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.Üçüncü olarak; Belediyemiz tarafından 2006 yılında amatör spor kulüplerine yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.Dördüncü olarak; Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2006 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen maktu fazla çalışmanın 2006 yılı Ocak ayından itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

      Başkan                         Katip                         Katip

     Rıza ÇAKIR            İsmet SARIOĞLU           Güngör İSMAİL