A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2011 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2011 yılı özetleri

Ocak 2011

     Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2011 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 04.01.2011 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Mustafa Sarıçam, Bilal Gümüş, Zeynep İşçen, İbrahim Teker, Hüseyin Gerz, Hüseyin Öztürk, Yaşar İsmail, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı, Zeki Sarı ve Metin Şahinkaya’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İbrahim Teker yerlerini aldılar.

      

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşüldü.2011 yılı için Ağustos ayının meclisin tatil ayı olarak belirlenmesine, 2011 yılında meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi yapıldı.Mecliste yapılan oylamada denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Siyası partilerin meclisteki üye sayıları dikkate alınarak  yapılan gizli oylama sonucu meclis üyeleri Mustafa Baltacı, Zeynep İşçen ve Yüksel Sağkol 2010 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşüldü. Meclis başkan ve üyelerinin, meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine, meclis üyesi Metin Şahinkaya’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 4-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan Sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülüp müzakere edildi.5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre 2011 yılında belediyemizde tam zamanlı olarak 3 adet mühendis,1 adet mimar,1 adet avukat,3 adet tekniker, 1 adet teknisyen,1 adet şehir plancısı ile kısmı zamanlı olarak 1 adet avukat ve 1 adet mühendisin çalıştırılmasına, çalıştırılacak sözleşmelilerin ücretlerinin; mühendisler için 2.000,00.-TL (İki bin Türk Lirası),mimar için 2.000,00.-TL (İki bin Türk Lirası),Şehir plancısı için 2.000,00.-TL (İki bin Türk Lirası),Tam zamanlı avukat için 1.700,00.-TL(bin yedi yüz Türk Lirası),tekniker için 1.450,00.-TL(bin dört yüz elli Türk Lirası) , teknisyen için 1.150,00.-TL  (Bin yüz elli Türk Lirası Türk Lirası), kısmı zamanlı olarak çalışacak Avukat için 780,00.-TL (Yedi yüz seksen Türk Lirası), kısmı zamanlı olarak çalışacak mühendis için 840,00.-TL(sekiz yüz kırk Türk Lirası) olarak belirlenmesine, sözleşmeli personel ücretlerinin Temmuz 2011 ayında devlet memurlarına yapılacak ücret zammı kadar arttırılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşüldü.Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin 2011 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen miktarın üst limiti olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2011 tarihinden itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ilgili personele ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan tarifelerin görüşüldü.Belediyemize ait işyeri kiralarının 2010 yılı 12 aylık enflasyon ortalaması alınmak sureti ile bulunacak enflasyon oranında arttırılmasına bütün kiracılar ile 12 aylık kira bedeli üzerinden kira sözleşmesi yapılmasına, belediyemiz tarafından uygulanan tarifelerin yıllık enflasyon oranları dikkate alınarak 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;  

VERGİLER

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ 

1-Dükkân, ticari ve sınaî ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi bütün ilan ve reklâmların beher metrekaresi yıllık olarak. 35,00.-TL

2-Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher metrekaresi yıllık olarak.24,00.-TL

3-Cadde, sokak, bilboard ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici ilan ve reklâmların metrekaresi haftalık olarak 10,00.-TL

4-Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklâmlardan her metrekare için yıllık olarak.48,00.-TL

5-İlan ve reklâm amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar 0,25.-TL

6-Mahiyeti ne olursa olsun çeşitli afişler ve benzerlerinin metrekaresinden.0,30.-TL

EĞLENCE VERGİSİ  

Biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerden.

1-Sürekli olanlardan günlük 6,00.-TL

2-Sürekli olmayanlardan (konserler günlük. 100,00.-TL (Limit ücretler)

HARÇLAR

İŞGAL HARCI 

1- 52. maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerden metrekare olarak günde.1,20.-TL

2- 52. maddenin 1. bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde 

    A- Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50.-TL

    B- satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 5,00.-TL

3- 52. Maddenin 3. bendinde yazılı işgallerden

    A-Her taşıttan beher satış için 1,25.-TL

    B-Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 2,00.-TL.

HAFTA TATİL RUHSAT HARCI

1- Marketler          

     A-  100 m2 ye kadar. 263,00.-TL               

     B-  100 m2 den büyük. 448,00.-TL                                                                    

2-Fırınlar. 180,00.-TL                                                                                         

3- Akaryakıt ve Oto Gaz istasyonları. 240,00.-TL                                                 

4- Bakkallar

     A-  50 m2 ye kadar. 60,00.-TL                                                                        

     B- 50 m2 den büyük olanlar. 78,00.-TL                                                           

     c)Merkez dışında yer alan bakkallar için bu miktarların %50 eksiği ile hesaplanır.

 5-  Taksi yazıhaneleri.60,00.-TL         

 1. Balık satan yerler. 60,00.-TL                                                                          

 7-  İnşaat malzeme satıcıları nalburlar.  131,00.-TL                                                

 8- Kasaplar harcı. 120,00.-TL                                                                             

 9- Pastaneler

     A- 50 m2 ye kadar olanlar. 90,00.-TL                                                               

     B-  50 m2 den büyük olanlar. 240,00.-TL

10-Kafeteryalar

     A–15 m2 ye kadar. 66,00.-TL                                                                          

     B–15 m2 den büyükler. 120,00.-TL                                                                

11- Büfeler.   60,00.-TL                                                                                     

12- Berber ve erkek kuaförler.   60,00.-TL                                                            

13-Internet salonları.  120,00.-TL                                                                          

14-Atarı salonları. 120,00.-TL 

15- Manavlar. 60,00.-TL              

16- Çay ocakları.   60,00.-TL               

17- Konfeksiyon 66,00.-TL                                                                                  

18- Oto lastik tamircileri. 55,00.-TL                                                                      

 1. Cep telefonu satıcıları. 60.50.-TL

20- Kuyumcular. 102.00.-TL             

21- Bayan Kuaförleri.  90,00.-TL             

22- Zahireciler hayvan yem satıcıları.  60,00.-TL            

23-Otobüs yazıhaneleri.180,00.-TL       

24-Kitap ve Kırtasiye satıcıları. 60,00.-TL

25- Bilardo salonları. 180,00.-TL             

26- Ganyan Bayileri. 180,00.-TL               

27- Bisiklet Tamircileri. 60,00.-TL               

28- L.P. G. satıcıları. 60,00.-TL                

29- Ayakkabı tamircileri. 30,00.-TL                 

 1. Oto Galeriler. 120,00.-TL

31- Telekom bayileri. 60,00.-TL                

32- Beyaz eşya satıcıları 66.00.-TL               

33- Oto yıkama-yağlama yerleri. 85,00.-TL         

34- Itriyat hediyelik eşya satıcıları. 60,00.-TL     

35- Çiçekçiler. 60,00.-TL                

36- Birahaneler. 180,00.-TL

37- Ayakkabı satıcıları.  72,00.-TL

HAYVAN KESİM MUAYENE DENETLEME HARCI

1- Küçükbaş hayvanlar için. 3,00.-TL                    

2- Büyükbaş hayvanlar için.  7,50.-TL                    

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERI MUAYENE HARCI

1- Tartı ağırlıkların her biri için.   1,20.-TL                     

2- Uzunluk ölçülerinin her biri için.  1,20.-TL                    

3- Akıcı ve kuru taneli mad. hacim ölç.   2,40.-TL                    

4- El terazileri için.  5,00.-TL                    

5- Normal masa için.  7,50.-TL                    

6- Otomatik (ibreli) teraziler için.  10,00.-TL                    

7- Elektronik teraziler için.  12,00.-TL                   

8- Kantar ve basküllerin her biri için.  25,00.-TL 

BİNA İNŞAAT HARÇLARI  

1-Konutlar İçin

     a)100 m²’ye kadar.   0,91.-TL 

 1. b) 101-120 m²           1,82.-TL

     c)121-150 m²            2,60.-TL

     d)151-200 m²            3,58.-TL

     e)200 m²’den büyük.4,56.-TL

2-İşyerleri İçin

     a)25 m²’ye kadar.      3,58.-TL

     b)26-50 m²                5,21.-TL

     c)51-100 m²              7,17.-TL

     d)100 m²’den büyük.9,12.-TL 

ÇEŞİTLİ HARÇLAR

1- Kayıt suret harcı       

 1. a) Her sayfa başına. 0,75.-TL               
 2. b) Harita plan ve krokilerin m2 sinden. 9,55.-TL

2- İmarla ilgili harçlar Ticaret ve Konut bölgeler için

 1. a) İlk parselasyon harcı m2 için. 0,12.-TL
 2. b) İfraz ve tevhit harcı beher m2 için. 0,12.-TL
 3. c) Plan-proje tasdik harcı beher m2’si. 0,12.-TL                     
 4. d) Zemin açma izni ve torak hafriyatı
 5. da) Toprak m2 için.  0,36.-TL                     
 6. db) Kanal beher m2. 1,20.-TL                     
 7. e) Yapı kullanma izin harcı m2. 0,12.-TL

3- İş yeri açma izin harcı m2. 0,60.-TL                   

4- Muayene ruhsat rapor harcı. 12,00.-TL                   

5- Sağlık belgesi harcı. 3,00.-TL                                          

ÜCRETLER

SU ÜCRETLERİ  (K.D.V.  Dâhil)

1-Meskenler 1,08.-TL        

2-Ticarethaneler. 2,17.-TL                

3-Bankalar. 17,00.-TL               

4-Resmi Daireler. 2,17.-TL               

5-Okul, Hastane, Hayır kurumları. 1,29.-TL  

6-Fabrikalar. 11,00.-TL

7-Turistik tesis, Askeri Birlikler. 2,17.- TL

8-İnşaat suyu 5,50.-TL

SU DEPOZİT ÜCRETLERİ   

1-Meskenler.  40,00.-TL                                  

2-Ticarethaneler. 90,00.-TL                                 

3-İnşaat ve şantiye suları. 500,00.-TL                                

SU TESİSLERİNE İŞTİRAK PAYLARI (K.D.V. Dâhil)

1-Meskenler. 25,00.-TL                                    

2-Ticarethaneler. 50,00.-TL                                   

3-İnşaat ve şantiye suları. 50,00.-TL                                     

SU AÇMA VE DİĞER ÜCRETLER (K.D.V. Dâhil )

1-Meskenler. 20,00.-TL                   

2-Ticarethaneler. 40,00.-TL           

3-İnşaat ve şantiye suları. 50,00.-TL                    

Suları kapatılıp mühürlenen abonelerden mühür fekki ücreti(K.D.V Dâhil)

1-Birinci kez mühür fekkinde. 100,00.-TL                    

2-İkinci kez mühür fekkinde.  200,00.-TL                   

3-Üçüncü kez mühür fekkinde. 350,00.-TL                   

4-Ayrıca Mahkemeye verilir.   

Şube yolu masrafları (K.D.V. Dâhil)  

1–1 m2 kaldırım sökülmesi.  7,50.-TL                     

2–1 m2 beton kırılması-sökülmesi. 12,00.-TL                    

3–1 m2 kaldırım ve lağım tamiri. 12,00.-TL                     

KANALİZASYON BAĞLAMA ÜCRETLERİ (K.D.V.Dâhil)

1-Personel sayısı 1–50 olan fabrikalar. 1.217,00.-TL         

2-Personel sayısı 51–100 olan Fabrikalar. 1.552,00.-TL        

3-Personel sayısı 101–200 olan Fabrikalar. 1.030,00.-TL        

4-Personel sayısı 201 den fazla olan Fabrikalar. 3.822,00.-TL         

5-Hastaneler. 1.532,00.-TL         

6-Resmi Daireler. 3.203,00.-TL         

7-Lojman, otel, pansiyon ve yurt binaları, her bağımsız bölümü için. 120,00.-TL          

8-Mesken ve işyerlerinin her bağımsız bölümü. 120,00.-TL                              

İMAR ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

1-Özel imar ücreti. 120,00.-TL                  

2-İnşaatlardan çıkan hafriyat beher m3’ü. 1,20.-TL                   

3-İskân ruhsatı için yapı kontrol her bağısız. Bölüm. 90,00.-TL                 

4-İnşaat çevre işgal ücreti m2 si. 0,60.-TL

5-Kat irtifakı tesisi, kat mülkiyeti tesisi kurulacak yapılardan her bağ. Bölüm tasdik Ücreti 30,00.-TL

6-Temel Vizesi Ücreti 30,00.-TL

7-İnşaatlara konulan levhalardan alınacak ücret 120,00.-TL

8-Özel Aplikasyon Ücreti 180,00.-TL

9-İmar paftası ozalit çekim ücreti 1 adet 120,00.-TL

10-Pafta fotokopisi ücreti 18,00.-TL

11-İş bitirme belgesi talep edenlerden belge başına;

     1-Taşeronlardan 155,00.-TL

     2-Kontrolörlerden 72,00.-TL

     3-Kontrol şeflerinden 72,00.-TL   

     4-Müteahhitlerden 240,00.-TL

     5-Teknisyen ve Sürveyanlardan 72,00.-TL

12-İskân aşamasında yapı resimleri onay ücret resim başına 12,00.-TL

13-Çıkma ücreti beher metre karesi bölge grubuna göre

     1.grup 6,00.-TL

     2.grup 6,00.-TL

     3.grup 6,00.-TL

     4.grup 6,00.-TL

     5.grup 6,00.-TL

     6.grup 6,00.-TL

Sağlık karnesi ücretleri (K.D.V. Dâhil)

1-Şirketlerden. 18,00.-TL                 

2-Vergiye tabi esnaflardan. 8,50.-TL                 

Kayıt suret Ücreti K.D.V.dâhil beher suret. 3,00.-TL                      

   İŞ MAKİNESİ ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil Akaryakıtlı)

1-Büyük Kepçe saat ücreti.  90,00.-TL                      

2-Küçük kepçe-Eder saat ücreti. 70,00.-TL                     

3-Büyük Kamyon Mahalle içi sefer ücreti.  60,00.-TL                      

4-Küçük kamyon mahalle içi sefer ücreti. 50,00.-TL                      

5-Vidanjör ücreti mahalle için Beher tankı. 35,00.-TL

İLAN ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

1-Bez afiş haftalık m2 ücreti.  12,00.-TL                      

2-El ilanları beher âdeti. 0,20.-TL                     

3-Hoparlör Ücreti       

 1. a) 25 Kelimeye kadar olanlar. 30,00.-TL                    

     b)25 Kelimeden fazla 50 kelimeye kadar olan. 60,00 .-TL                   

 1. c) 50 Kelimeden sonrası için beher kelime için. 0,12.-TL                    
 2. d) Odalar beher ilan ücreti. 6,00.-TL

BASILI EVRAK VE BASILI KÂĞIT ÜCRETLERİ (K.D.V. Dâhil)

A-İş yeri Açma ruhsat Kartı Ücreti

1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri ve beyaz eşya satıcıları. 72,00.-TL           

2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 95,00.-TL                                                                   

3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 20,00.-TL   

4-Umuma açık işyeri ve eğlence yerleri için.72,00.-TL                  

5-Diğer işyerleri için. 48,00.-TL                     

B-Esnaf Sicil Defteri ücreti

1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları. 72,00.-TL           

2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 95,00.-TL                                                                   

3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 20,00.-TL           

4-Umuma açık işyeri ve eğlence yerleri için.72,00.-TL                  

5-Diğer işyerleri için. 48,00.-TL

C-Esnaf Teftiş defteri ücreti

1- Market, Pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii Konfeksiyon, Bilardo salonu, Itriyat ve Hediyelik Eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları. 72,00.-TL           

2-S.Market, Oto galeri, Otobüs yazıhaneleri için. 95,00.-TL                                                                   

3- Şehir imar planı dışındaki bakkallar için. 20,00.-TL  

4-Umuma açık işyeri ve eğlence yerleri için.72,00.-TL                  

5-Diğer işyerleri için. 48,00.-TL

D-Hafta tatil Ruhsat kartı ücreti

1-Market, pastane, Kuyumcu, Ganyan Bayii, Konfeksiyon, Bilardo salonu,   Itriyat ve Hediyelik eşya satış yeri, beyaz eşya satıcıları.48,00.-TL                           

2-S.Market, oto galeri için.  143,00.-TL               

3-Otobüs yazıhaneleri için. 95,00.-TL

4-Umuma açık işyeri ve eğlence yerleri için.72,00.-TL              

5-Şehir dışındaki bakkallar için. 18,00.-TL                

6-Bunların dışında kalan işyerleri için. 30,30.-TL

E-Ölçü ve tartı aleti bildirim ücreti.  6,00.-TL                   

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER BASILI KAĞIT ÜCRETİ (K.D.V. Dahil)

1-Sanayi sitesi için )        

     A-Esnaf sicil Defteri. 90,00.-TL                  

     B-Esnaf teftiş Defteri.  90,00.-TL                   

     C-İşyeri açma Ruhsat kartı. 90,00.-TL

     D-Hafta tatil kart ücreti. 90,00.-TL

2-Diğerleri ve Fabrikalar için

     A-Esnaf sicil Defteri. 656,00.-TL                  

     B-Esnaf teftiş Defteri.  656,00.-TL                  

     C-İşyeri açma Ruhsat kartı. 656,00.-TL                  

     D-Hafta tatil kart ücreti. 656,00.-TL                  

 

SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ALINACAK ÜCRETLER(K.D.V. dahil)

   1-Servis aracı izin belgesi ücreti. 27,00.-TL

   2-Servis aracı araç uygunluk belgesi ücreti. 27,00.-TL olarak belirlenmesine, meclis üyelerinden Zeki Sarı, Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya ve Yüksel Sağkol’un tarifelere zam yapılmaması gerektiği gerekçesi ile ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 7-Günde yer alan imar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Yusuf Çom’a ait 07.12.2010 tarihli dilekçe ile talebi görüşüldü.Yenipazar Mahallesinde tapuda 10 pafta 1365 ada 11 parseldeki alanda  8 kat imar uygulamasının % 40 taban kurulumdan %45 taban kuruluma çıkartılması talebinin uygun olmadığına meclis üyeleri Metin Şahinkaya, Yüksel Sağkol, Nizamettin Sarı ve Zeki Sarı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 8-Günde yer alan imar konularında İmar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Gaye Gıda Anonim Şirketine ait 01.10.2010 tarih 1588 sayılı dilekçe ile talebi görüşüldü.Mustafa Sarıçam ve Nizamettin Sarı toplantıdan çıktı.Yaka Mahallesinde bulunan tapuda 64 pafta 49 ada 40 parselde kayıtlı alanda % 25 kurulum 13 kat imar talebinin uygun olmadığına meclis üyelerinden Metin Şahinkaya, Yüksel Sağkol ve Zeki Sarı’nın talebin kanun ve yönetmeliklere uygun olması nedeni ile ret oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.  

     KARAR 9-Gündemin sekizinci maddesinde yer alan gayrimenkullerin satışı görüşüldü.  İlçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine satılmasına,   oy birliği ile karar verildi  

      

    Rıza ÇAKIR          Zeynep İŞÇEN           İbrahim TEKER

     Başkan                   Katip                           Katip