A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2015 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2015 yılı özetleri

Ocak 2015

Çayeli Belediye Meclisi 2015 toplantı dönemi Ocak ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 06.01.2015 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Atilla Esmen başkanlığında üyelerden Mustafa Kasırga, Hilal Öztürk, Yusuf Ziya Şerifoğlu, Mehmet Ragıp Çataklı, Ayşe Yılancı, Metin Salihoğlu, İshak Karahan, Engin Levent, Mustafa Koyuncu, Seher Kesici, Ali İsmail, Mehmet Çil, İbrahim Çom ve Hamza Yılancı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Ali İsmail ve Seher Kesici yerlerini aldılar.

     KARAR 1- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 05.01.2015 tarih 18 ve 19 sayılı yazı ekinde yer alan ve görüşülmesi istenilen talepler gündeme geçmeden önce okundu ve imarla ilgili;  1-Yüksek Öğrenin Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 05.01.2015 tarih 01 sayılı yazı ile  Adalar Mahallesinde bulunan tapuda 52 pafta 1340 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazda imar değişikliği yapılması talebinin,2-Yusuf Celal Aşık’a ait 03.12.2014 tarih 1581 sayılı dilekçe ile Yenipazar Mahallesinde bulunan tapuda 65 ada 70 parselde kayıtlı taşınmazda imar değişikliği yapılması talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.    

     KARAR 2-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespiti görüşülüp müzakere edildi. 

     2015 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Temmuz ayının,2015 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 3-Gündemin ikinci maddesinde yer alan denetim komisyonu seçimine yapıldı.

     5393 sayılı belediye kanununun 25’nci maddesi gereği bir önceki yıl hesap ve işlemlerini denetlemek üzere seçilmesi gereken denetim komisyonu için belediye başkanının teklifi kabul edilerek 3 üye seçilmesine karar verilerek, siyası partilerin meclisteki üye sayıları dikkate alınarak siyasi parti gruplarının teklif etmiş olduğu adaylar üzerinde yapılan gizli oylamada meclis üyelerinden 12 şer oy alan Mustafa Koyuncu ve Ayşe Yılancı ile 11 oy alan Yusuf Zıya Şerifoğlu 2014 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere 2015 yılı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 4-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 

     2015 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan meclis kararı ile ilçe müftülüğüne tahsis edilen gayrimenkulün tahsisinin kaldırılmasının görüşülüp müzakere edildi. 

     Belediye meclisinin 04.03.2014 tarih 30 sayılı kararı ile ilçe müftülüğüne tahsis edilen Yenipazar mahallesi Namık Kemal Meydanında bulunan yeni belediye sitesi üst katındaki belediyemize ait düğün salonunun tahsisinin, bugüne kadar belediyemiz ile sözleşme yapmayıp düğün salonunu kullanmadıklarından kaldırılmasına,kararın ilçe müftülüğüne tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemin beşinci maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi. 

     Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin 221,00.-TL(iki yüz yirmi bir Lira) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2015 tarihinden itibaren 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 7-Gündemin altıncı maddesinde yer alan sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.   

     5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2014 yılında çalıştırılıp 2015 yılında da çalıştırılmasına devam edilecek olan personellerin sayı ve 2015 yılı için aylık net ücretlerinin;

  1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Teknisyen

T.H

3/1

2

1.833,00.-TL

1-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

1.057,00.-TL

şeklinde belirlenerek ödenmesine, kısmı zamanlı çalışan sözleşmeli personele, yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

      

  Dr. Atilla ESMEN    Ali İSMAİL    Seher KESİCİ

     Başkan                Katip              Katip