A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2016 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2016 yılı özetleri

Ocak 2016

     Çayeli Belediye Meclisi 2016 toplantı dönemi Ocak ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 05.01.2016 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Dr. Atilla Esmen başkanlığında üyelerden Mustafa Kasırga, Hilal Öztürk, Yusuf Ziya Şerifoğlu, Mehmet Ragıp Çataklı, Vatan Karakaş, Ayşe Yılancı, Metin Salihoğlu, İshak Karahan, Engin Levent, Mustafa Koyuncu, Seher Kesici, Ali İsmail, İbrahim Çom ve Hamza Yılancı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Vatan karakaş ve Seher Kesici yerlerini aldılar.

     KARAR 1-Gündemin birinci maddesinde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşülüp müzakere edildi.

     2016 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Temmuz ayının, 2016 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan denetim komisyonu seçimi yapıldı.     

     Belediye başkanının teklifi kabul edilerek denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine meclis üyesi Hamza Yılancı’nın çekimser oyuna karşılık katılan diğer üyelerin oyuyla oy çokluğu ile karar verilmesi ile siyası partilerin meclisteki üye sayıları dikkate alınarak siyasi parti gruplarının teklif etmiş olduğu adaylar üzerinde yapılan gizli oylamada meclis üyelerinden 15 oy alan Yusuf Zıya Şerifoğlu ile 14’er oy alan Vatan Karakaş ve İshak Karahan 2015 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi.

     2016 yılında meclis başkan ve üyelerine, meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 4-Gündemin dördüncü maddesinde yer alan sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.

     Belediye başkanının teklifi kabul edilerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2015 yılında çalıştırılıp 2016 yılında da çalıştırılmasına devam edilecek olan personellerin sayı ve 2016 yılı için aylık net ücretlerinin;

  1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıfı

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Teknisyen

T.H.

3/1

2

 2.031,00.-TL(iki bin otuz bir Türk Lirası)

1-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

 1.175,00.-TL(bin yüz yetmiş beş Türk Lirası)

şeklinde belirlenerek ücretlerinin ödenmesine, çalıştırılacak sözleşmeli personele yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ücretlerinin buna göre ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemin beşinci maddesinde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi.

 

     Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin;18.12.2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun (K) işaretli cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında yer alan belediyemiz grubuna(nüfusu 10.001 ile 50.000 ‘e kadar olanlar için)uygun olarak 248,00.-TL(iki yüz kırk sekiz Lira) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2016 tarihinden itibaren Merkezi Bütçe Kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemin altıncı maddesinde yer alan Belediyemize ait olup tek başına yapı yapılamayacak artık parsellerin satışı görüşülüp müzakere edildi.

     İlçemizdeki mahallelerde Belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılmayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 7-Gündemin yedinci sırasında yer alan ilave imar programının görüşülmesi maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 23.12.2015 tarih 721 sayılı yazı ile İlçemiz Eskipazar Mahallesinde 55 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazda imar planı kararına göre yapılacak her türlü proje ve yapım çalışmalarının yapılması amacı ile belediye meclisi tarafından 01.12.2015 tarih ve 62 sayılı karar ile onanan 9’üncü 5 yıllık imar programına alınması talebi görüşülüp müzakere edildi.

     Maliye Hazinesi tarafından Belediyemize tahsis edilen İlçemiz Eskipazar Mahallesi 55 Ada, 10 Parselde kayıtlı taşınmazda imar planı kararına göre yapılacak çalışmalarla ilgili proje ve yapım çalışmalarının Meclisimiz tarafından 01.12.2015 tarih ve 62 sayılı kararı ile onanan 9’uncu beş yıllık imar programına alınmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 8-Gündemin sekizinci maddesinde yar alan imar konuları görüşülüp müzakere edildi.

     İmarla ilgili konularda yeni imar talepleri sırası ile okunarak; 1-İmar işleri müdürlüğüne ait 23.12.2015 tarih 720 sayılı yazı ekinde yer alan Karayolları 10’üncü Bölge Müdürlüğüne ait 16.12.2015 tarih 246054 sayılı yazı ile Çayeli-Kaptanpaşa il yolu (Km:0+010.40-3+150.45) arasında Rize ili Çayeli ilçesi Eskipazar ve Sabuncular Mahalleleri sınırlarında karayolu kamulaştırma planına göre imar planı yapılması talebinin yapılan oylamada imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile, 2-İmar Müdürlüğüne ait 31.12.2015 tarih 778 sayılı yazı ile Büyükcaferpaşa Mahallesinde Çayeli şehir geçişi ile kıyı yapıları ve spor tesisleri amaçlı hazırlanan imar planının değiştirilmesi için hazırlanan imar planının görüşülmesi için imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile,3- İmar Müdürlüğüne ait 31.12.2015 tarih 779 sayılı yazı ile istenilen Limanköy Mahallesinde yapılması istenilen dolgu imar planı talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 10-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Çayeli Ticaret ve Sanayi odası başkanlığına ait 02.12.2015 tarih 578 sayılı yazı ile Mülkiyeti belediyemize ait Yenipazar Mahallesi Hükümet Meydanı No:1/301 adresinde bulunan eski belediye hizmet binası 3’üncü katının kiralama talebi görülüp müzakere edildi.

     Belediye başkanının teklifi kabul edilerek; Mülkiyeti belediyemize ait Yenipazar Mahallesinde bulunan tapuda 1536 ada 11 parselde kayıtlı 126,74 m2 arsa paylı belediye sitesi 3’üncü kat 3 nolu bağımsız bölümünün (Eski Belediye Binası)  5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h,18/e ve 75/d maddelerine göre Çayeli Ticaret ve Sanayi odasına 2886 sayılı yasanın 64’üncü maddesine göre 10 (on) yıllığına kiralanmasına, kira tespiti için kararın belediye encümenine tevdiine oy birliği ile karar verildi.     

      

 

     Dr. Atilla ESMEN    Vatan KARAKAŞ     Seher KESİCİ

        Başkan                    Katip                     Katip