A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2013 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2013 yılı özetleri

Ocak 2013

Çayeli Belediye Meclisi Ocak 2013 toplantı ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 04.01.2013 Salı günü saat 14’de belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Rıza Çakır başkanlığında üyelerden Mustafa Baltacı, Mustafa Sarıçam, Bilal Gümüş, Ş.Ahmet Kartoğlu, Hafize Gümüşler, Zeynep İşçen, İbrahim Teker, Hüseyin Öztürk, İsmail Yaşar İsmail, Nizamettin Sarı, Metin Şahinkaya, Zeki Sarı ve Abdulkadır Çom’un iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Zeynep İşçen ve İbrahim Teker yerlerini aldılar.

     KARAR 1-Gündemde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşülüp müzakere edildi.2013 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Ağustos ayının, 2013 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk Salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmi tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemin ikinci maddesinde yer alan Denetim komisyonu seçimi yapıldı.   Mecliste yapılan oylamada denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine oy birliği ile karar verildi.  Siyası partiler ile bağımsız üyelerin  meclisteki üye sayıları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılan gizli oylama sonucu meclis üyeleri Bilal Gümüş, İbrahim Teker ve Nizamettin Sarı 2012 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere 2013 yılı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi.2013 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine meclis üyeleri Metin Şahinkaya ve Mustafa Sarıçam’ın ret,Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. Başkan arkadaşlar imar konularını görüşeceğiz ancak gündemde yer alan diğer konuları görüşelim en son olarak imar konularını görüşelim bu teklifimi oylarınıza sunuyorum, dedi. Yapılan oylamada teklif kabul edilerek imar konularının gündemin en sonuna bırakılmasına, gündemdeki maddelerin diğer maddelerden itibaren görüşülmesine devam edilmesine karar verildi. 

     KARAR 4-Gündemde yer alan belediyeye ait olup tek başına yapı yapılamayacak vasıftaki gayrimenkullerin satışı görüşülüp müzakere edildi.İlçemizdeki mahallelerde belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılamayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına meclis üyeleri Metin Şahinkaya, Zeki Sarı, Nizamettin Sarı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.  

     KARAR 5-Gündemde yer alan. Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri görüşülüp müzakere edildi. Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin 2013 yılı genel bütçe kanunu ile belediyemiz grubu için belirlenen üst limiti olan 209,00.-TL olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren bütçe kanunu esaslarına göre ilgili personele ödenmesine oy birliği ile karar verildi.                 

     KARAR 6-Gündemin yer alan Çalıştırılacak Sözleşmeli personel sayıları ile ücretleri görüşülüp müzakere edildi.5393 sayılı Belediye Kanununun 49 üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2012 yılında çalıştırılıp 2013 yılında da çalıştırılmalarına devam edilecek olan personeller ile   2013 yılında ilk kez çalıştırılmaya başlatılacak olan sözleşmeli personeller ile 2013 yılı için aylık net ücretlerinin;  

1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Mühendis

T.H.

1/1

4

2.432,00.-TL

Mimar

T.H.

1/1

2

 2.432,00.-TL

Şehir Plancısı

T.H.

1/1

1

 2.432,00.-TL

Avukat

A.H

1/1

1

2.250,00.-TL

Tekniker

T.H

1/1

3

1.754,00.-TL

Teknisyen

T.H

3/1

2

1.400,00.-TL

 

2-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

920,00.-TL

şeklinde belirlenerek ödenmesine, bu personellere yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi. Meclis üyesi Mustafa Sarıçam izin isteyerek toplantıdan çıktı.

     KARAR 7- İmar konularında Hürmet Aydın’a ait 27.12.2012 tarih 2262 sayılı, Şevki Aydın’a ait 27.12.2012 tarih 2261 sayılı, Sabettin Hatipoğlu’na ait 27.12.2012 tarih 2260 sayılı,  Abdullah Yelkenci’ye ait 27.12.2012 tarih 2259 sayılı,  Yusuf Celal Aşık’a ait 27.12.2012 tarih 2258 sayılı dilekçeler ile 04.12.2012 tarihli toplantısında alınan 95 sayılı karar ile onanan nazım imar planına yaptıkları itiraz görüşülüp müzakere edildi.Çayeli belediye meclisinin 04.12.2012 tarihli toplantısında alınan 95 sayılı karar ile onanan kent merkezi ve çevresinin kapsayan 30K_IIc, 30K_IIIa, 30K_IIIb, 30K_IIIc, 30K_IIId, 30K_IVc, 29K_Ib paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına  1-Hürmet Aydın’a ait 27.12.2012 tarih 2262 sayılı,2-Şevki Aydın’a ait 27.12.2012 tarih 2261 sayılı,3-Sabettin Hatipoğlu’na ait 27.12.2012 tarih 2260 sayılı,4- Abdullah Yelkenci’ye ait 27.12.2012 tarih 2259 sayılı,5- Yusuf Celal Aşık’a ait 27.12.2012 tarih 2258 sayılı dilekçeler ile yapmış olduğu itirazların kamu yararına yapılan çalışmaları ve uygulama imar planlarını olumsuz yönde etkileyeceğinden uygun olmadığına meclis üyeleri Nizamettin Sarı,Zeki Sarı,Abdulkadır Çom ve Metin Şahinkaya’nın ret oyuna karşılık diğer katılan üyelerin oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 8-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Mustafa Sözer’e ait 05.11.2012 tarihli dilekçe okunarak mevcut imar planı ile ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.İlçemiz Yenipazar Mahallesi 18 pafta 28 ada 55 parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarının 30K_IIId paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı değişiklik talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, istikametlerin mevcut teşekkülle uyuşmadığı, kat yüksekliğinin kent estetiği ve şehirleşme açısından sorun oluşturacağı düşüncesiyle istenen imar planı değişikliği teklifinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 9-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Şerafettin Yüksel’e ait 26.11.2012 tarihli dilekçe okunarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden düzenleme yapılmasıyla ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.   İlçemiz Yenipazar Mahallesi 127 ada 2 parsel kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 30K_IIIb paftasında yer almaktadır. Söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden uygulama yapılması talebi; imar komisyonu kararı doğrultusunda, mevcut imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluklar, parsellerdeki tevhid işleminin yapılamaması sonucu mülk sahiplerinin mağduriyeti göz önüne alınarak söz konusu alan ve çevresinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine hükümlerine göre işlem yapılmasına meclis üyelerinden Nizamettin Sarı’nın çekimser oyuna karşılık  oy çokluğu ile karar verildi. Meclis üyesi Zeynep İşçen toplantıdan çıktı, bu konu görüşülürken meclise katip olarak İsmail Yaşar İsmail devam etti.

     KARAR 10- Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 03.12.2012 tarihli dilekçe ve ekleri okunarak yapılaşma kararı belirlenmesiyle ilgili talebi görüşülüp müzakere edildi.İlçemiz Sabuncular Mahallesi 1400 ada 176, 177, 178, 184 ve 185 parsel kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında 29K_IIIa, 29K_IVb paftalarında yer almaktadır. İmar komisyonu kararı doğrultusunda, söz konusu alanda mevcut sanayi alanları göz önüne alınarak, sanayi yatırımlarının bölgemizde cazip hale getirilmesi, ekonomik ve istihdam arttırıcı yönde olacağından belirlenen yapılaşma kararı kabul edilerek 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi. Meclis üyeli Zeynep İşçen toplantıya katılarak yeniden katiplik görevine başladı.

     KARAR 11-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen belediye Mali Hizmetler Müdür vekili Cemal Demirkan’a ait 04.01.2013 tarih 26 kayıt sayılı yazı ile talebi olan belediye su işlerinde akıllı sayacı kullanılması için meclis kararı alınması talebi görüşülüp müzakere edildi.Belediye su gelirlerinin düzenli olarak tahsil edilmesi kaçak su kullanılmasının önlenmesi amacı ile 2013 yılından itibaren belediye su şebekesinden abonelere verilecek olan içmesuyu için Elektronik Akıllı Su Sayacı(kartlı sayaç) uygulamasına başlanmasına meclis üyelerinden Abdulkadır Çom’un ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

     KARAR 12-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen S.S.Ekber Konut Yapı Kooperatifine ait 03.01.2013 tarih 27 kayıt sayılı dilekçe ile talebi olan belediye meclisinin 06.11.2012 tarih 87 sayılı kararı ile kendilerine satışına karar verilen taşınmazın satışının iptal edilmesi talebi görüşülüp müzakere edildi.Belediye meclisinin 06.11.2012 tarihide yapmış olduğu toplantıda almış olduğu 87 sayılı karar ile satışına karar verilen belediyeye ait 1364 ada 45 parselde kayıtlı taşınmazın satış kararının S.S.Ekber yapı Kooperatifinin talebi üzerine iptal edilmesine, kararın ilgili kooperatife tebliğine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 13-Gündeme eklenerek görüşülmesine karar verilen Çayelispor Kulübü başkanlığına ait 26.12.2012 tarih 2012/40 sayılı yazı ile talebi olan ilçemiz Yenipazar Mahallesi Sinan Kutlu bulvarında bulunan tapuda 20 ada 1 parselde kayıtlı olup hazine adına tapuya kayıtlı olup belediyemize tahsisi yapılan taşınmazın park, bahçe ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi talebi görüşülüp müzakere edildi.Yenipazar Mahallesin Sinan Kutlu Bulvarında yer alan tapuda 20 ada 1 parselde yer alan ve hazine adına kayıtlı olup belediyemize tahsisi yapılan taşınmazın Jandarma İlçe Bölük komutanlığından Vakıfbank Lisesine kadar olan bölümünün belediye tarafından yapılan bulvar düzenlemesinin deniz tarafında yer alan kısmının  Çayelispor Amatör Spor Kulübüne destek sağlamak amacı ile oturma parkı ve çay bahçesi olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun  14 ve 18’inci maddesi hükümlerine göre 10 yıllığına tahsis edilmesine,Çayelispor ile sözleşme yapılmasına,kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi. 

    

        Rıza ÇAKIR             Zeynep İŞÇEN               İbrahim TEKER

         Başkan                         Katip                            Katip