A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/lg_select_helper.php

Line Number: 16

2017 yılı özetleri | Çayeli Belediyesi

2017 yılı özetleri

Ocak 2017

  Çayeli Belediye Meclisi 2017 toplantı dönemi Ocak ayı birinci birleşimi birinci oturumunu yapmak üzere 03.01.2017 Salı günü saat 10’da belediye meclis toplantı salonunda Belediye başkanı Dr. Atilla Esmen başkanlığında üyelerden Mustafa Kasırga, Hilal Öztürk, Yusuf Ziya Şerifoğlu, Mehmet Ragıp Çataklı, Ayşe Yılancı, Metin Salihoğlu, İshak Karahan, Engin Levent, Mustafa Koyuncu, Seher Kesici, Ali İsmail, İbrahim Çom, Mehmet Çil ve Hamza Yılancı’nın iştiraki ile toplandı.

     Meclis kâtipleri Mustafa Koyuncu ve Metin Salihoğlu yerlerini aldılar.

     KARAR 1- Gündemde yer alan Belediye Meclisi toplantı günü ile aylık tatil gününün tespitinin görüşülüp müzakere edildi.

     2017 yılında belediye meclisinin tatil ayı olarak Haziran ayının, 2017 yılı için meclis toplantı gününün ise her ayın ilk salı günü olarak belirlenmesine, toplantı gününün resmî tatile rastlaması halinde toplantının tatili takip eden ilk mesai gününde yapılmasına, meclis toplantılarının belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 2-Gündemde yer alan denetim komisyonu seçimi yapıldı.   

     Belediye başkanının teklifi kabul edilerek, denetim komisyonu için 3 üye seçilmesine meclis üyesi Hamza Yılancı’nın çekimser oyuna karşılık katılan diğer üyelerin oyuyla oy çokluğu ile karar verilmesi ile siyasi parti gruplarının teklif etmiş olduğu adaylar üzerinde yapılan gizli oylamada 13’er oy alan Yusuf Ziya Şerifoğlu, Seher Kesici ve Hilal Öztürk 2016 yılı hesap ve işlemlerini denetlemek üzere 2017 yılı denetim komisyonu üyeliklerine seçildiler.

     KARAR 3-Gündemde Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti görüşülüp müzakere edildi. 

     2017 yılında meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak verilecek ödeneğin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 4-Gündemde yer alan sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin tespiti görüşülüp müzakere edildi.

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’üncü maddesine göre belediyemizde tam ve kısmı zamanlı olarak 2016 yılında çalıştırılıp 2017 yılında da çalıştırılmasına devam edilecek olan personellerin sayı ve 2017 yılı için aylık net ücretlerinin;

  1-Tam zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıfı

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Teknisyen

T.H.

3/1

3

 2.197,00.-TL (iki bin yüz doksan yedi Türk Lirası)

1-Kısmı zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personeller ile ücretleri,

Unvanı

Sınıf

Derece

Adet

Meclisçe Verilen Aylık Ücret

Avukat

A.H.

1/1

1

1.270,00.-TL (bin iki yüz yetmiş Türk Lirası)

şeklinde belirlenerek ücretlerinin ödenmesine, çalıştırılacak sözleşmeli personele yılı içerisinde devlet tarafından yapılacak olan zamların ilave edilerek ücretlerinin buna göre ödenmesine, kararın ilgili birimlere tevdiine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 5-Gündemde yer alan Zabıta ve İtfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülüp müzakere edildi. 

     Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretinin;16.12.2016 tarihli ve 6768 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun (K) işaretli cetvelinin “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti kısmında yer alan belediyemiz grubuna(nüfusu 10.001 ile 50.000 ‘e kadar olanlar için)uygun olarak 262,00.-TL(iki yüz atmış iki Lira) olarak belirlenmesine, belirlenen bu fazla çalışma ücretinin 01.01.2017 tarihinden itibaren Merkezi Bütçe Kanunu esaslarına göre ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 6-Gündemde yer alan Belediyemize ait olup tek başına yapı yapılamayacak artık parsellerin satışının görüşülüp müzakere edildi. 

     İlçemizdeki mahallelerde Belediyemiz adına tapuya kayıtlı olup tek başına yapı yapılmayacak metruk yol, cadde ve sokak artıklarının bitişik parsel sahiplerine hisseleri oranında satılmasına oy birliği ile karar verildi.

     KARAR 7- Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Çaykent Şehitlik Cami ve Kuran Kursları Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği ve hissedarlarına ait 05.12.2016 tarih ve 1804 kayıt sayılı dilekçesi ile Yaka Mahallesi 1378 ada 26 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili dini tesis alanı kararının Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması talebi görüşülüp müzakere edildi. 

     Yaka Mahallesi 1378 ada 26 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında F45-D-20-A-3-D paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, mevcut halihazır kullanıma uygun olduğu, sosyal altyapı alanlarını arttırıcı yönde olduğu ve ayrıca kamu yararı düşüncesiyle örtüştüğü düşünülerek istenen imar planı değişikliği teklifinin kabul edilmesine, değişikliğe göre hazırlanan imar planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.   

     KARAR 8-Gündemde yer alan imar konularında imar komisyonunda görüşülüp meclise gelen Çayeli Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneğine ait 29.11.2016 tarih ve 1771 kayıt sayılı dilekçesi ile Eskipazar Mahallesi 156 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili imar yolu ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi talebinin görüşülüp müzakere edildi.    

     Eskipazar Mahallesi 156 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz Çayeli imar planlarında F45-D-20-A-3-C paftasında yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde istenen imar planı talebi değerlendirilerek; imar komisyonu kararı doğrultusunda, mevcut planlama kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yol güzergâhının mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmiş olması, mülkiyet dokusu açısından uygun olduğundan istenen imar planı değişikliği teklifinin kabul edilmesine, değişikliğe göre hazırlanan imar planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.

     

  Dr. Atilla ESMEN   Mustafa KOYUNCU       Metin SALİHOĞLU

    Başkan                 Katip                         Katip