İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

https://yadi.sk/i/m7GWJcWs-eipKg

https://yadi.sk/i/g_-eTFNwyaYsuQ

https://yadi.sk/i/pfWX05ALHkRxcg

https://yadi.sk/i/24cCC5wKA4oefQ

https://yadi.sk/i/qeB-7ddH8nF0QQ

Belediye Meclisinin 07.07.2020. tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarih : 23.7.2020