Aralık 2019 Meclis Gündemi

 
       Belediye Meclisi 5393 Belediye kanununun 20’inci maddesi gereğince 2019 toplantı dönemi Aralık ay’ı toplantısını yapmak üzere 03.12.2019 Salı günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem gereği belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.
Anılan gün ve saatte yapılacak olan meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.
                                                                                        İsmail Hakkı ÇİFTÇİ
                                                                                          Belediye Başkanı
 
TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yapılan atama ile ilgili bilgi verilmesi.
2-İmar konularının görüşülmesi.

           

Tarih : 26.11.2019