İHALE İLANI / RİZE İLİ ÇAYELİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI