T.C ÇAYELİ BELEDİYESİ İMAR PLANI 57 SAYILI KARARI

Belediye Meclisimizin 05.07.2022 tarih ve 57 sayılı kararı ile; ilçemiz Büyüktaşhane Mahallesi 44 ada 6 parsel, 1379 ada 20 parsel ve 51 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilanı metni özetidir.

 

MECLİS KARARI 

Plan Açıklama Raporu

1000_PLAN

1000_PLAN

5000_PLAN

Tarih : 22.7.2022