2023/OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2023 toplantı dönemi Ocak ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 03.01.2023 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Meclis tatil ayının ve toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.

2-Denetim Komisyonu üye seçimi.

3-Meclis başkan ve üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

4-Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6-T ve M plakaların askı sürelerinin uzatılmasının görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

7-Belediyeye ait olup tek başına inşaata elverişli olmayan taşınmazların satışının görüşülmesi.

8- Yenipazar Mah. Trafo amaçlı imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

9- Büyüktaşhane Mah. mezarlık alını için imar planı yapılması talebin görüşülmesi.

10-Yenipazar Mah. fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan alanlar için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

11-Eskipazar Mah. 18. Madde uygulamasına esas imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

12-Yenipazar Mah.1616 ada 1 parsel ve kısmen tescil harici alan imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.(Komisyondan gelen)

13-Müşterek methallerin terki için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

14-Küçük Sanayi Sitesine ilişkin talebin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

15-Eskipazar Mahallesi 1366 ada 25 parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

Tarih : 28.12.2022