Duyurular24 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Tarih : 15 Mart 2023 Çarşamba

24 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Belediye meclisimizin 07.03.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile; Yenipazar Mahallesi 1535 ada 2 ve 3 parsellerde kültürel tesis alani (kütüphane) planlanması amacıyla ekli 1/5000

ölçekli nazım imar plan değişikligi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değisikligi 3194 sayılı imar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

...

26 Sayılı Belediye Encümen Kararı

Tarih : 8 Mart 2023 Çarşamba

26 Sayılı Belediye Encümen Kararı

02.03.2023 tarih ve 26 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize ili Çayeli İlçesi Eskipazar Mahallesi 1405 ada 1,2,3,6,7 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DEPO (düzenleme ortaklık payı):0.0000000 olarak hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi gereği tescil işlemlerinden esas oluşturan...

2023 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 2 Mart 2023 Perşembe

2023 MART AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                   İLAN

                                                  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
      Çayeli Belediye...

SATIŞ İLANI

Tarih : 10 Şubat 2023 Cuma

SATIŞ İLANI

Belediye ait ekte sunulan araç satış ihalesi ilanının Belediye ilan panosunda ve web sitesinde ihale günü ve saatine kadar yayınlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmasını ve tanzim edilecek ilan tutanağının müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI

 

     Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü...

2023/ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 1 Şubat 2023 Çarşamba

2023/ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN
                                                                        BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar

Tarih : 1 Şubat 2023 Çarşamba

Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13/01/2023 tarihli ve E.8980 sayılı “2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu” konulu ilanı gereğince, 15/01/2022-01/02/2022...

Görevde Yükselme Sınavı Açılması

Tarih : 16 Ocak 2023 Pazartesi

Görevde Yükselme Sınavı Açılması

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde...

08 Sayılı İmar Panı Değişikliği

Tarih : 12 Ocak 2023 Perşembe

08 Sayılı İmar Panı Değişikliği

Belediye Meclisimizin 03.01.2022 tarih ve 08 sayılı karar ile; Yenipazar Mahallesi 1616 ada 1 parsel ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğüne girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

 

09 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Tarih : 12 Ocak 2023 Perşembe

09 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Belediye meclisimizin 03.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesi 2 ada 20 parsel, 1368 ada 58 parsel; Yenipazar Mahallesi 1510 ada 7 parsel, 1514 ada 4 parsel, 1500 ada 4 parsel; Taşhane Mahallesi 85 ada 11 parsel sayılı müşterek methal niteliğindeki taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre...