CENAZE HİZMETLERİ

5393 sayılı belediye kanunu ile mezarlık ların düzenlenmesi cenaze defin işlemleri belediyelerin görevleri arasında sayılmıştır.Mezarlık alanlarının tespiti işletilmesi ,cenazelerin gömülmesi ve nakledilmesi görevi belediyelere aittir.

 

Bu hususta Çayeli Belediyesi cenaze hizmetleri olarak İlçemizde Mücavir Alan içerisinde bulunan Mahalle lere cenaze hizmetleri verilmektedir.Kısaca bu hizmetler içerisinde; Techiz,Gasil,Tekfin,Teşyi,Defin,Telkin ve Taziye gibi cenaze hizmetlerinde yapılması gereken hizmetleri uygular.Bu hizmetlerden faydalanmak için aşağıdaki irtibat telefonlarından bilgi ve destek alınabilir.

 

Detaylı Bilgi için Cenaze İşleri Sorumlusu;

METİN OKUTAN

İrtibat No:0464 532 5085

 

Vefat eden insanlar,ölüm ötesi hayata başlamaktadır.Geride kalanların,vefat eden yakınlarına ve din kardeşlerine karşı,özellikle İslam Dini nin getirdiği esasların ve İslam kültürünün etkisiyle oluşan bazı sorumlulukları vardır.Burada söz konusu uygulamalardan söz edilecektir.

 

Önce Cenaze İle ilgili Terimler

 

MUHTAZAR: Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişi.

 

MEYYİT : Son nefesini vererek ruhunu teslim etmiş kişi .Meyyit kelimesinin kadınlar için kullanımı meyyite ,çoğulu da emvat’tır.

 

TEÇHİZ : Ölen kişi için genel olarak yapılması gereken hazırlıklar .Uygun bir yıkama yerinin bulunması,yıkama esnasında kullanılacak malzemelerin temin edilmesi,kabrin kazılması,nakil ve benzeri hazırlıklar techiz olarak adlandırılır.

 

GASİL : Sözlükte yıkama anlamına gelen gasil kelimesi ,dini terminolojide daha çok cenazenin yıkanması anlamında kullanılmaktadır.Ölen bir müslümanı yıkamak, diğer Müslümanlar için farzı kifayedir.erkeğe gasil,bayana gasile denir.

 

TEKFİN : Ölünün yıkandıktan sonra kefenlenmesi .

 

TEŞYİ : Cenaze yıkandıktan sonra tabuta konulup namazının kılınacağı yere ve daha sonra kabrine taşınması.

 

DEFİN : Ölünün kabre gömülmesi.

 

TELKİN : Son nefesine yaklaşmış ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhit ve kelime-i şehadet okunması.


Cenaze kabre konulup bütün işlemler tamamlandıktan ve cenaze merasimine katılanların mezarın başından ayrıldıktan sonra , din görevlisi veya bilen bir kişi tarafından iman esaslarının hatırlatılmasından ibaret olan faaliyettir.

 

TAZİYE : Cenaze merasiminden sonra ölünün yakınlarına teselli ve başsağlığında bulunma taziye olarak isimlendirilmektedir.

CENAZE SAHİBİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

1-Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise, gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.
2-Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise ölüme sebeb olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi belediye tabibi yoksa aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından tasdik edilir.geçerlilik kazanır.
3-Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından tabib yoksa aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi veya aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından bunların bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verili


-Vefat eden vatandaşın yakınları verilen ölüm defin ruhsatından fotokopilerini Çayeli belediye cenaze hizmetleri görevlisine verecektir. Kalan onaylanmış fotokopilerin de gelecekte ihtiyaç duyulacak hukuki işlemler(veraset, intikal, banka v.s.) için saklaması gerekmektedir.

 

EVDE MEYDANA GELEN ÖLÜMLER

Evde meydana gelen ölümlerde(ölüm tespit raporu)(Todesbescheinigung)düzenlenmesi için mümkünse vefat edenin kendi aile doktoruna (Hausarzt) bu mümkün değilse adli nöbetci doktora (Notarzt)haber verilmesi gerekir.

 

HASTANEDE MEYDANA GELEN ÖLÜMLER

Hastanelerde meydana gelen ölümlerde hastane tarafından hazırlanan (Ölüm Tespit )raporu alınarak işlemlere başlanır.

 

HUZUREVİ ,BAKIMEVİ vb. YERLERDE MEYDANA GELEN ÖLÜMLER

Huzurevi ,bakımevi gibi yerlerde meydana gelen ölümlerde (Ölüm tespit raporu ) varsa doktor tarafından ,yoksa çağırılacak nöbetçi doktor tarafından verilir.

 

YOLDA SOKAKATA MEYDANA GELEN ÖLÜMLER

Ev ve hastane dışında meydana gelen ölümlerde genelde cenazeye savcılıkla el konur ve cenaze incelenmeye alınır.

TRAFİK KAZASI, İNTİHAR, CİNAYET VB. ADLİ ÖLÜM OLARAK SINFLANDIRILAN ÖLÜMLER.

Bu tür ölümlerde yine savcılık tarafından cenazeye el konularak Adli Tıp Kurumu ‘na sevk edilir.

 

- CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR


a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise, Yapılacak İşlemler :
Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı,aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır.
b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler:
Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.
c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler :
Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.
d –Yurt dışından gelen cenazeler için:
Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır

 

Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık Alanının Seçilmesi

Belediyemiz yetkilileri mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ilçemiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenaze defnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açık olan ve mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnun edecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.Bu konuda halkımız bilgilendirilmektedir.Gelişi güzel mezarlık yerinin yapılmasına izin verilmemektedir.


Ekonomik düzeyi düşük, fakir olan vatandaşlarımızın cenazelerini İl dışına köy ve beldelere ücretsiz naklediyoruz.


Cenazelerin yakınları (Eş, Çocuklar, Anne-Baba, Kardeşler); Cenazelerinin veya kendilerinin fakir olduklarını, muhtarlıktan alınan fakirlik ilmuhaberi veya yeşil kart ile belgelemeleri durumunda, memleketlerine götürülmek istenirse, ücret tarifesindeki şehirlerarası ücret tahsil edilmez. Ayrıca, kamu çalışanları ve emeklileri(İşçi- memur), Belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri; kendileri, eşleri, anne babaları ve çocuklarının vefatları halinde memleketlerine götürülmek istenirse ücret tarifesindeki şehirlerarası ücret tahsil edilmez. Bu durumda, idare isterse aynı güzergahta olan birden ziyade cenazeyi, şartları uygun bir cenaze aracı ile götürebilir.
Sonuç itibarı ile insan için önemli olan kendisine verilen zaman dilimini ahiret hayatında kazançlı çıkacak şekilde değerlendirmektedir.Bu durum,hayatın dünya içinde en yararlı değrelendirilmesi anlamına gelir.

CENAZE NAMAZI


Cenaze üzerine namaz kılmak farz-ı kifayedir. İster bir kişi kılsın, isterse bir cemaat, farz yerine getirilmiş olur. Sadece imamın kılması bile yeterli olur. Ancak ölünün cemaati ne kadar çok olur ise, ölünün o nisbette mağfirete ve rahmete nail olacağı da hadislerde belirtilmiştir. Diğer namazlarda şart olan temizlik, kıbleye yönelmek, avret yerlerini örtmek ve niyet etmek; cenaze namazı için de şarttır. Bundan başka şu şartlar da lazımdır:

1- Ölünün Müslüman olması.
2- Yere konmuş olması, vasıta üzerinde olmaması.
3- Ölünün mevcut olması. gaib üzerine namaz kılmak Hanefi mezhebinde caiz değildir.
4- Cenazenin önde olması, arkada kalmaması...
5-Cenaze namazını kılan kimsenin özürsüz olarak binekli ve otururlmaması
Diğer namazları bozan hususlar, cenaze namazını da bozar.Cenaze namazının rükünleri tekbirler ve kıyamdır.Dördüncü tekbirden sonra iki tarafa selam vermek vaciptir.


Cenaze namazı nasıl kılınır?
Cenaze namazı niyet ve 4 tekbir ile kılınır. Niyet etmeksizin veya tekbirlerden birini getirmeksizin kılınacak namaz geçerli olmaz. Niyet aslında kalben yapılır, dil ile de söylenilmesi sünnettir. Niyette, ölünün erkek veya kadın veya çocuk olduğu belirtilir. İmam olan zat, "Allah rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve cenaze için dua etmeye" diye niyet ederek namaza başlar. Cemaat da aynı şekilde niyet eder, ayrıca, "uydum imama" derler. Yalnızca "uydum imama" denilmesi de yeterlidir. Kur`an okumak (kıraet), rükû` ve secdeler yoktur. Namaz şu şekilde kılınır:
v İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır. Ve Sübhaneke okunur. Sübhaneke`de, "Ve teala ceddük" kelimesinden sonra, "Ve celle senaük" ilavesi yapılır.
Ve Sonra eller kaldırılmaksızın, baş göz işareti yapılmaksızın, ikinci bir tekbir alınarak Allahümme salli ve barikler okunur.
ve Sonra üçüncü bir tekbir alınır ve hem ölü için, hem de bütün Müslümanlar için dua edilir. Burada muayyen bir dua yoktur. "Allahümme`ğfirli ve li`l-meyyiti ve li-sairi`l-mü`minine ve`l-mü`minat..." veya: "Rabbena atina fi`d-dünya haseneten ve fi`l-ahireti haseneten ve kına azabe`n-nar birahmetike ya erhame`r-rahimin" duaları yapılabilir. Yahut daha başka herhangi bir dua da olabilir. Bilmeyenler, dua niyetine Fatiha sûresini bile okuyabilirler.
v Sonra dördüncü tekbir alınır ve sağa ve sola selam verilir. Dördüncü tekbirden sonra namaz tamamlandığından, eller salıverilir.
Tekbirden başka olan dualar gizli okunur. Cenaze namazında Kur`an okumak caiz değildir. Ancak dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse, sonraki tekbiri bekler ve onunla namaza girer. Cenaze musalladan kaldırılmadan da tekbiri dörde tamamlar. Cenaze namazında selam vermek vacibtir. Okunan dualar ise sünnettir. Cenaze namazı kılacakların üç saf olması menduptur. Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır.

 

CENAZEYE İLİŞKİN BAZI MESELELER


Ölen bir Müslüman’ı yıkamak,kefenlemek,onun için namaz kılıp dua etmek ve kabre gömmek Müslümanlar için farzı kinayedir. Peygamberimiz “Ölülerinizin güzel işlerini yad edin,kötü taraflarını dile getirmeyin (Tirmizi,Cenaiz )diyerek ölmüşlerimizi hayırla anmamızı iyi taraflarını ön plana çıkarmamızı tavsiye etmiştir.

Günümüzde konu ile alakalı soru ve sorunlar olmaktadır .Bunları söyle izah edelim.
Erkek ölüyü erkek,kadın ölüyü kadın yıkamalıdır.Yıkayan kişiler abdestli olmalıdır.Yıkayıcının gayri Müslim olması mekruh olmakla birlikte Müslüman bir ölüyü yıkayacak kimse kesin yoksa bu takdirde gayri Müslim yıkar.

Bir kadın vefat eden kocasını yıkayabilir.Çünkü kadın iddet bekleyecektir.Bu iddet çıkmadıkça evlilik devam ediyor sayılır.Fakat koca ölmüş karısını yıkayamaz .Çünkü erkeğin iddet beklemesi gerekmez eşi ölünce aralarındaki evlilik bağı kalkmış olur. Ancak yıkayıcı bulunmadığı takdirde koca karısına teyemmüm verir. Diğer üç imama göre koca karısını yıkar.

Su bulunmadığı zaman yine teyemmüm ile yetinilir. Fakat cenaze kılınıp su bulunsa yeniden yıkanır. Cenaze namazı kılınıp kılınmaması konusunda iki görüş vardır.


Henüz buluğ çağına yaklaşmamış küçük kız çocuğunu gerektiğinde erkek yıkayabileceği gibi aynı durumdaki erkek çocuğunu gerektiğinde bir kadın yıkayabilir. Cinsel organı kesilmiş veya yumurtaları alınmış erkekte erkek yıkayıcı tarafından yıkanır.

Erkekmi kadınmı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hünsa-i müşkil denilen kimse ölünce yıkanmaz sadece teyemmüm ettirilir. Kefenleme hususunda kadın sayılır ve ona göre kefenlenir.

Suda boğulan ölü çıkarılır normal şekilde yıkanır kefenlenir .suda 3 defa döndürmek yetmez.sorumluluk düşmez.

Bir müslümanın akrabası veya karısı olan bir gayri Müslim öldüğü zaman onun dindaşlarına verilir.Eğer bunlara verilmezse sünnete uygunluk şartına dikkat etmeksizin yıkanır ve kefenlenerek gömülür.


Ölen müslümanın gayri müslimden başka akrabasından bir velisi bulunmazsa gayri Müslimlere verilmez .Çünkü bunun teçhiz ve tekfini Müslümanların üzerine borçtur.

Düşük neticesinde ölü doğan bir çocuk bir bez parçasına sarılarak gömülür.yıkanması gerekmez .Doğduğunda ses çıkaran yani sağ doğup da ölen çocuğun ismi konulur yıkanır kefenlenir namazı kılınır.

Eğer doğan çocuk ses çıkarmamış esnemek aksırmak gibi kendisinde canlılık bulunduğuna delil olacak bir eser görülmemiş ise bir isim konularak yıkanır bir beze sarılarak defnolunur .ancak namazı kılınmaz.


Ölmüş bir müslümanın başı ile beraber vucudunun çoğu bulunuyorsa ,yıkanır kefenlenir. ve namazı kılınır. Fakat başsız olarak yalnız vucudun yarısı bulunsa veya gövdesinin çoğu kaybolmuşsa yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerine namaz kılınmaz bir beze sarılarak gömülür.

Kefene sarıldıktan sonra ölüden çıkacak bir sıvı veya benzeri şeyler artık yıkanmaz öylece gömülür.

Rahminde çocuk olan kadın ölür ve çocuk hareket ederse kadının karnından çocuk alınır.

Bulüğ çağına yaklaşmış çocuklar ,büyükler hükmündedir.Bu çağa gelmemiş çocukların kefenleri sadece izar ve lifafeden ibaret olur.Kefenin tek kat olması da mümkündür. Fakat üç kat olması daha iyidir.

Hanefi mezhebinde fetvaya esas olan görüşe göre arkada mal bıraksın bırakmasın kadınların kefenleri kocalarına aittir.

Kıble yönü araştırılıp ona göre namaz kılındıktan sonra hataya düşüldüğü anlaşılsa namaz iade edilmez ,çünkü imamın namazı sahih olunca bununla canaze namazının farziyeti yerine gelmiş olur.

Güneşin doğması veya batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılmak mekruhrur.fakat kılınmış ise bu vakitlerde defnolunur.

Annesini babasını kasten öldüren kimselerin de cenaze namazı kılınmaz .
Çatışma esnasında öldürülen eşkiyanın teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz .Fakat şer-i bir cezanın uygulanması sonucunda ölenlerin cenazeleri yıkanır.ve namazları kılınır.

İrtidat ederek Müslümanlıktan çıkmış olan kimsenin cenaze namazı kılınmayacağı gibi Müslüman mezarlığınada defnedilmez.

Kabrin dibi ıslak veya yumuşak olduğu durumlarda cenaze tabut ile birlikte gömülür.
Ayrıca gerekmedikçe tabut ile gömmek mekruh sayılmıştır.Bazı alimler kadınların tabut ile gömülmelerini güzel karşılamışlardır.Bu konu da iklim bölge toprak özelliklerine göre hareket edilir.


Kabri açmak haramdır.toprak atıldıktan sonra açılmaz ançak gasp gibi başkasının hakkına binaen açılır .

Kardeşiniz için cenabı haktan mağfiret isteyiniz ve kendisine temkin ihsan etmesini isteyiniz ki o şimdi sorgulanmaktadır.