Çayeli Belediyesi Yönetim Anlayışı

Çayeli Belediyesi'nin kuruluş aşamasında yönetim kadrosunun oluşturulması için personel seçiminde farklı bir yönetim anlayışının etkin kılınması ilke olarak kabul edilmiş ve bugüne kadar bu ilke korunmuştur.

Çayeli Belediyesi'ndeki Yönetim anlayışının temelleri kısaca şu şekilde sıralanabilir :

Tarafsızlık

Dürüstlük

Samimiyet

Tutarlılık ve Kararlılık

Grup çalışması

Açıklık

Planlı ve Tasarruflu Harcama

İyi Araştırma Doğru Karar Verme

Bilgiyi Paylaşma ve Bilgiye Ulaşma

Sorun tanımlamada ve Çözüm Üretmede Çok Seslilik

Planlama ve Uygulamada Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı

Yetkisiyle Uyumlu Sorumluluk Alma Sorumluluğu ile Uyumlu Yetki Kullanma

Yöneticinin ve Personelin Sürekli Olarak Kendini Yenilemesini Motive Etme

Öncelikle Kendi İşini En İyi Şekilde Yapma, Devamında diğerleri ile koordineli çalışma

Yetki ve Sorumluluğun tabana yayılması

Hizmet üretmede rekabeti sağlama

Kaliteli ve ucuz hizmet üretme

Teknolojiyi en iyi şekilde kullanma

Beyin jimnastiğinden en iyi şekilde faydalanma