Duyurular2023/ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 1 Şubat 2023 Çarşamba

2023/ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN
                                                                        BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar

Tarih : 1 Şubat 2023 Çarşamba

Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13/01/2023 tarihli ve E.8980 sayılı “2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu” konulu ilanı gereğince, 15/01/2022-01/02/2022...

Görevde Yükselme Sınavı Açılması

Tarih : 16 Ocak 2023 Pazartesi

Görevde Yükselme Sınavı Açılması

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde...

08 Sayılı İmar Panı Değişikliği

Tarih : 12 Ocak 2023 Perşembe

08 Sayılı İmar Panı Değişikliği

Belediye Meclisimizin 03.01.2022 tarih ve 08 sayılı karar ile; Yenipazar Mahallesi 1616 ada 1 parsel ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğüne girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

 

09 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Tarih : 12 Ocak 2023 Perşembe

09 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Belediye meclisimizin 03.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesi 2 ada 20 parsel, 1368 ada 58 parsel; Yenipazar Mahallesi 1510 ada 7 parsel, 1514 ada 4 parsel, 1500 ada 4 parsel; Taşhane Mahallesi 85 ada 11 parsel sayılı müşterek methal niteliğindeki taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre...

2023/OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 28 Aralık 2022 Çarşamba

2023/OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2023 toplantı dönemi Ocak ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 03.01.2023 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Meclis tatil...

140 SAYILI KARAR 18. MADDE UYGULAMASI

Tarih : 5 Aralık 2022 Pazartesi

140 SAYILI KARAR 18. MADDE UYGULAMASI

ilçemiz Yenipazar Mahallesi 1498 ada 10.11.12.13.14.15.19.20.21.23.24.25.26.27 perselleri kapsayan kayıtlı taşınmazların yer aldığı alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar düzenlemesi yapılarak belediye encümeninin 01.12.2022 tarih ve 140 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 1 Aralık 2022 Perşembe

ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2022 toplantı dönemi Aralık ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 06.12.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-T ve M...

İmar Plan Değişikliği

Tarih : 10 Kasım 2022 Perşembe

İmar Plan Değişikliği

Belediye meclisimizin 01.11.2022 tarih ve 109 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesi 55 ada 4, 6, 10, 11 parseller ile 1578 ada 1 parsel ve 1576 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikligi karan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

Tarih : 26 Ekim 2022 Çarşamba

KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2022 toplantı dönemi Kasım ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 01.11.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Kadro ihdasının ve ...