Nikah işlemleri

NİKAH AKDİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Yerleşim Yeri Belgesi Nüfus Müdürlüğünden.(Çiftlerden birinin Çayeli İlçe Merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekir.)
 

2)  Çiftlerin 5 adet vesikalık fotoğrafı (Son altı ay içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile   çoğaltılmamış)
 

3) Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopileri  ile getirmeleri gereklidir. Resimli nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri son 10 yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus  cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.

4) Evlenmek için sağlık raporu ( fotoğraflı )

5)  Evlenecek çiftlerin birlikte müracaatı zorunludur.
 

6) Müracaatlar   hafta içi  08:00 - 12:00 -13:00-16:30...saatleri arasında  yapılmaktadır.  
 

REŞİT OLMAYANLAR

1)   18 Yaşını doldurmamış olan çiftler anne baba rızası ile  evlenebilirler. (ay ve gün hesabı ile) 
 

2)   17 Yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

 

BOŞANMIŞ ve DUL OLANLAR

1)   Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay (300 gün) geçmeden evlenemezler.
 

2)  Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler,  aile mahkemesinden iddet müddetini kaldırması kararı getireceklerdir.
 

3)  İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.                                                                                   
 

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
    

1) Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca  hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip,çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan   kabul edilerek işleme alınır.
 
       .
2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu     Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır tasdikli..

ÇAYELİ DE İKAMET ETMEYENLER

1)   Çayeli de ikamet etmeyip Çayeli Belediyesi evlendirme memurluğunda  nikah yaptıracaklar, İkamet ettikleri yerde bulunan evlendirme memurluğuna  müracaat ederek izin belgesi alacaklardır. 
 

2)  Çayeli de ikamet edip, başka yerde nikah kıydıracak kişiler gerekli  evrakları hazırlayarak Çayeli evlendirme memurluğundan izin belgesi alarak 6 ay içerisinde  istedikleri yerde nikah kıydırabilirler.
 

3)  Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakı   doldurarak Evlendirme memuru önünde imzalayacaklardır.
 

4)   Mal rejimi talebi olan çiftler müracaat sırasında noterden yaptıracakları    mal rejimi talep belgesini vermek zorundadırlar .
 

5)   Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün) için  geçerli olduğundan istenilen nikah günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.
 

6)   Evlenme başvurusunda bulunacak çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.
 

7)   Başvuruya gelemeyen adayın evlenme başvurusu için Noterden  Vekalet   vermesi gereklidir.
 

8)   Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez. 

DETAYLI BİLGİ:

METİN OKUTAN 
EVLENDİRME MEMURU
0464 532 50 85 (126)