Çayeli Belediyesi Hizmet Standartları

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No


Hizmetin Adı


Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1

Evrak kaydı

Gelen ve giden evraklar, dilekçeler

1 saat

2

Vatandaş dilekçeleri

(cevap)

1-Dilekçe

2-T.C kimlik numarası

15 gün

3

Encümen kararı gereken talepler

1-Dilekçe

2-T.C kimlik numarası

3-Konu ile ilgili diğer belgeler

20 gün

4

Meclis kararı gereken talepler

1-Dilekçe

2-T.C kimlik numarası

3-Konu ile ilgili diğer belgeler

1 ay

5

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- 5 adet Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

Müracaat edildiği tarihte Evraklar tamam ise Müracaat ettiği gün.

6

Bilgi Edinme Başvurusu

1-Usulüne göre düzenlenmiş bilgi edinme başvurusu

1 ay


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim: Ahmet Azmanoğlu

Unvan: Müdür

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 106

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No:

Hizmetin Adı

Başvuruda istenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1

Emlak vergisi Bildirimin

Kayıtlara İşlenip, vergi

Tahakkukunun yapılması

1- Mükellef tarafından Düzenlenmiş

Emlak vergisi bildirimi

2- Bildirim yapılan taşınmazın tapu sureti

3-T.C kimlik numarası

1 saat

2

Çevre Temizlik Vergisi

Bildiriminin kayıtlara işlenip, vergi tahakkukunun yapılması

1-Mükellef tarafından düzenlenmiş çevre temizlik vergisi bildirimi

2-T.C kimlik numarası

1 saat

3

İlan – Reklam vergisi

1-Mükellef tarafından düzenlenmiş ilan reklam bildirimi

2-T.C kimlik numarası

1 saat


4

Su Abone

1-T.C kimlik numarası

Belge tam olursa

1 gün


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsim: Cemal Demirkan

Unvan: Müdür

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 104

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


3-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No:

Hizmetin Adı

Başvuruda istenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)


1


Asfalt Yapımı


Dilekçe


3 ay


2


Kaldırım Tamiratı


Dilekçe


3 ay


3


Yol Açımı


Dilekçe, Tapu Sureti, İmar Durumu


3 ay


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Fen İşleri Müdürlüğü

İsim: Mustafa ŞIŞMAN

Unvan: Müdür

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 105

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr4-İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No:

Hizmetin Adı

Başvuruda istenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)


1


Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

Dilekçe, Tapu Senedi Sureti, Yapı Ruhsat Sureti, SSK İlişik Kesme


15 gün


2


Plan Tadilat Talebi


Tapu Sureti, Dilekçe


2 ay


3


Plan Tadilat Onama


Dilekçe, Tadilat Paftası (5 takım)


2 ay


4


Bahçe evi Ruhsatı için imar durumu


Dilekçe, Tapu Sureti, Koordineli Çap


1 ay


5


İlave Kat Talebi

Dilekçe, İnşaat Ruhsatı, Mimari Proje, Tapu Sureti, Koordineli Çap


1 ay


6


Plan Tadilatına İtiraz

Dilekçe, (Askı süresi içinde gerekçeli itiraz dilekçesi)


1 ay


7


18. Madde


Tapu, İmar Durumu, Teknik Dosya


2 ay


8


Tevhit-İfraz


Tapu, İmar Durumu, Teknik Dosya


15 gün


9


İhdas


İmar Durumu


15 gün


10


İmar Durumu


Dilekçe, Tapu Sureti, Koordineli Çap


1 ay


11


Arsa Satışı


Dilekçe, Yeni Tarihli Tapu


15 gün


12


Kamulaştırma


Tapu, İmar Durumu


6 ay


13


Takas


Tapu, İmar Durumu


6 ay


14


Yapı Kullanma İzin Belgesi – Bina Kontrolü

Dilekçe, TC No, Yapı Ruhsatı Sureti, Kat İrtifaklı Tapu Sureti, SSK İlişik Kesme Belgesi, varsa Asansör Ruhsatı ve Sığınak Raporu5 gün


15


Kaçak İnşaat Kontrolü


Şikâyet Dilekçesi


15 gün


16


Zemin Etüt Kontrolü


İmar Durumu, Tapu Sureti


1 gün


17


Kat İrtifakı

Dilekçe, Yapı Ruhsatı, Tapu Sureti, Mimari Proje, Dağıtım Listesi


2 gün


18


Kat Mülkiyeti

Dilekçe, Yapı Kullanma İzin Kâğıdı, Tapu, Mimari Proje, Dağıtım Listesi


2 gün


19


Demir Vizesi


Yapı Ruhsatı, Statik Proje


1 gün


20


Ruhsat Dosyası Kontrolü

Dilekçe, İmar Durumu, Uygulama Zaptı, Aplikasyon Krokisi, Fenni Mesul-Vatandaş Sözleşme Belgesi, Fenni Mesul Büro Tescil ve Sicil Durum Belgesi, 3 takım Statik Proje, 3 takım Mimari Proje, 3 takım Sıhhi Tesisat Proje, 3 takım Elektrik Tesisat Proje, 3 takım Telefon Tesisat Proje, Statik Hesap Çıktıları, Harç Beyan Formu, Gerekli ise; Zemin Etüt Raporu, Asansör Projesi, Kalorifer Projesi, Doğalgaz Projesi15 gün


21


Statik Proje Kontrolü


Statik Proje ve Hesapları

15 gün


22


Bina İnşaat Harcı Hesabı


Harç Beyan Formu


15 gün


23


Mimari Proje Kontrolü

Dilekçe, Uygulama Zaptı, İmar Durumu, Tapu Sureti,
3 takım Mimari Proje


15 gün


24


Çatı Vizesi


Dilekçe, Yapı Ruhsatı Aslı, Mimari Proje


2gün


25


Uygulama Zaptı


Dilekçe, İmar Durumu, Aplikasyon Belgesi, Tapu Sureti


3 gün


26


Kalıp Vizesi


Yapı Ruhsatı, Mimari Proje


3 gün

Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İmar Müdürlüğü

İsim: Pınar Enisoğlu

Unvan: Müdür

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 127

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


5-İKTİSAT İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ

1

Gayrisıhhî Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1-G.S. M Ruhsatı Başvuru Beyan Formu

2-Yapı Kullanma İzin Belgesi

3-Mülkiyet Bilgileri(Malik ise Tapu, Kira İse Kira Sözleşmesi)

4-Vergi Levhası

5-Ustalık Belgesi veya Sorumlu Yönetici Sözleşmesi(Diploma ve Sorumlu Yönetici Bel.)

6-Oda Kayıt Belgesi

7-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsü

8-İtfaiye Raporu

9-Emisyon İzin Belgesi

10-Deşarj İzin Belgesi

11-İşletme İzin Belgesi

12-İş Akım Şeması ve Kapasite Raporu

13-Bayilik Sözleşmesi (Varsa)

14-Tesis içi yerleşim planı(Sosyal Tesisler Gösterilecek)

15-İki Adet Fotoğraf

16-İnceleme Kurulu raporu

17-T.S.E. Hizmet Yeterlilik Belgesi

18-T.C kimlik numarası

Bilgi ve Belgeleri tamamlaması durumunda 7 gün İçerisinde

2

Sıhhi Ruhsatı Tüzel Kişi için

1-Vergi levhası

2-Oda Kayıt Belgesi

3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi

4-Şirket Ana Sözleşmesi

5-İmza Sirküsü

6-Kira Sözleşmesi

7-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde

3

Sıhhi Ruhsatı Gerçek Kişi İçin

1-Vergi levhası

2-Oda Kayıt Belgesi

3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi

4-Kira Sözleşmesi

5-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi

6-T.C kimlik numarası

7-Fotoğraf 2 Adet

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde

4

Umuma Açık İşyeri Gerçek Kişi

1-Vergi levhası

2-Oda Kayıt Belgesi

3-Esnaf Sicil Tasdiknamesi

4-Kira Sözleşmesi

5-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi

6-T.C kimlik numarası

7- Fotoğraf 2 Adet

8- Kolluk Kuvvetinin görüşü

9- Kat Maliklerinde Muaffakat

10- Adli Sicil olmadığına dair beyan

11- Sağlık Raporu

12- Mesafe Krokisi

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 10 gün içinde

5

Umuma Açık İşyeri Tüzel Kişi

1-Şirket Ana Sözleşmesi

2-İmza Sirküsü

3-Vergi levhası

4-Oda Kayıt Belgesi

5-Esnaf Sicil Tasdiknamesi

6-Kira Sözleşmesi

7-Tapu ve Yapı Kullanım Belgesi

8-Kat Maliklerinde Muaffakat

9-Yer İçin Yönetim Kur. Kararı

10-Yetkili Temsilciye verilen Belge

11-Mesafe Krokisi

12-T.C kimlik numarası

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda 10 gün içinde

6

Mesul Müdür İçin

1--Vekâletname

2-T.C kimlik numarası

3- Fotoğraf 2 Adet

4- Adli Sicil olmadığına dair beyan

5- Sağlık Raporu

6-Dilekçe Mesul müdür için

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde

7

Canlı Müzik İzin Belgesi İçin

1-Dilekçe

2-Ölçüm Raporu

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde

8

Hafta Tatili Ruhsatı için

1-İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi

2-Dilekçe

1 gün


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İktisat Müdürlüğü

İsim: Abid Gedik

Unvan: Müdür

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 111

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


6-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

1-

GSM Belgesi

(Yangından korunma)

1-Açılacak iş yerinin ruhsatı, İş yerinin Kontrolü için dilekçe.

1 gün

2-

Yangın Raporu

Vatandaşın müdürlüğümüze müracaatı yeterli

Aynı gün içinde


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İtfaiye Müdürlüğü

İsim: Muzaffer Sarıalioğlu

Unvan: Amir

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 110

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


7-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No


Hizmetin Adı


Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi

(En Geç)

1

Taksi ve Dolmuş Çalışma Ruhsatı

1-Encümen Kararı

2-Vergi Levhası

3-Oda kayıt Belgesi

4-Motorlu Araç Tescil Belgesi

5-T.C kimlik numarası

6-Ehliyet Fotokopisi

7-1 Adet Fotoğraf

Bilgi Ve Belgeleri Tamamlaması Durumunda Aynı Gün içinde

2

Okul Servis Araçları İzin

Belgesi

1- Ehliyet Fotokopisi

2-Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası Fotokopisi

3-Öğrenci, Veli Sözleşmesi ve Güzarğah Belgesi

4-Bakım Onarım Takip Belgesi

5-Araç uygunluk Belgesi

6-T.C kimlik numarası


Evrakların tamamlanması halinde 5 gün

3

Cenaze, Defin

1-Doktor raporu

2-T.C kimlik numarası

3- Ölüm belgesi

8 saat

( Belediye İmamı)


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Zabıta Müdürlüğü

İsim: Ferit Uzunoğlu

Unvan: Amir

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 114

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr


8-ÖZEL KALEM –HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgiler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

Belediye Başkanına ziyaret, kutlama, istek ve şikayet için gelen vatandaşların görüşmelerinin intizam içinde sağlanması

İstek ve Şikayetlere göre varsa bilgi ve belgeler

1 saat

2

Makama gelen evrakların Başkana imzalattıktan sonra ilgili birimlere dağıtılması

Servisler veya vatandaşın ilgili belgeleri.

1 gün


Başvura esnasın yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması ve yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Özel Kalem-Halkla İlişkiler Birimi

İsim: Necattın Hatipoğlu

Unvan: Yetkili

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel:0464 5325085

Dahili: 125

e-Posta:belediye@cayeli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanlığı

İsim: Dr. Atilla ESMEN

Unvanı: Belediye Başkanı

Adres: Çayeli Belediyesi

Tel: 0464 5325080-81

Faks:0464 5325083

e-posta: baskan@cayeli.bel.tr