Görevde Yükselme Sınavı Açılması

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı Şef kadrosu için Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı Şef kadrosu için Görevde Yükselme sınavı açılması planlanmaktadır.

Yukarıda anılan Yönetmelik “Görevde yükselme sınavına tabi tutulacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci madde (e) fıkrası 1 inci bendi “En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak” ve aynı fıkranın 2 nci bendi “Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak” şartlarını taşıyan Belediyemiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-A maddesine tabi olarak çalışan personelimiz, aşağıda listeli kadrolar için 17.07.2020 tarihine kadar başvurması gerektiği ilanen duyurulur.

NO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

1

GENEL İDARİ HİZMETLER

ŞEF

3

1

 

Tarih : 16.7.2020