Telefon
WhatsApp

EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2021 toplantı dönemi Eylül ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 07.09.2021 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-İmar planı dahilindeki yolların fiili durumuna göre yeniden planlanmasının görüşülmesi.
2-Kentsel dönüşüm alanında planlama yapılmasının görüşülmesi.
3-Yenipazar Mah.1365 ada 7 parselde kütüphane yapılmasının görüşülmesi.
4-Yalı Mah.1642 ada 1 ve 1643 ada 4 parsel de imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
5-Genel plan notlarına imar hakkı transferi maddesinin eklenmesinin görüşülmesi.
6-Seslidere içme suyu depolarına ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.
7-2022 yılı belediye ücret tarifelerinin görüşülmesi.
8-Çayeli-Rize ve Çayeli-Kanlıdere minibüs hatlarının yolcu indirme ve bindirme güzergahının belirlenmesinin görüşülmesi.
9-Dolu kadro değişikliği.
10-Belediye Başkan Yardımcılıklarına müdürlüklerin bağlanması hakkında meclise bilgi verilmesi.

Tarih : 2.9.2021