EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2021 toplantı dönemi Eylül ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 07.09.2021 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-İmar planı dahilindeki yolların fiili durumuna göre yeniden planlanmasının görüşülmesi.
2-Kentsel dönüşüm alanında planlama yapılmasının görüşülmesi.
3-Yenipazar Mah.1365 ada 7 parselde kütüphane yapılmasının görüşülmesi.
4-Yalı Mah.1642 ada 1 ve 1643 ada 4 parsel de imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
5-Genel plan notlarına imar hakkı transferi maddesinin eklenmesinin görüşülmesi.
6-Seslidere içme suyu depolarına ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.
7-2022 yılı belediye ücret tarifelerinin görüşülmesi.
8-Çayeli-Rize ve Çayeli-Kanlıdere minibüs hatlarının yolcu indirme ve bindirme güzergahının belirlenmesinin görüşülmesi.
9-Dolu kadro değişikliği.
10-Belediye Başkan Yardımcılıklarına müdürlüklerin bağlanması hakkında meclise bilgi verilmesi.

Tarih : 2.09.2021