İmar Plan Değişikliği

Belediye meclisimizin 01.11.2022 tarih ve 109 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesi 55 ada 4, 6, 10, 11 parseller ile 1578 ada 1 parsel ve 1576 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikligi karan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

109 SAYILI KARAR

Plan Açıklama Raporu

5000 PLAN

45D20A3A_1000 PLAN

Tarih : 10.11.2022