09 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Belediye meclisimizin 03.01.2023 tarih ve 09 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesi 2 ada 20 parsel, 1368 ada 58 parsel; Yenipazar Mahallesi 1510 ada 7 parsel, 1514 ada 4 parsel, 1500 ada 4 parsel; Taşhane Mahallesi 85 ada 11 parsel sayılı müşterek methal niteliğindeki taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir. 

09 SAYILI KARAR

RAPOR 

45D15C3B

45D20A3A

45D20A3B

45D20B1A

45D20B1B

45D20B1D

Tarih : 12.01.2023