Görevde Yükselme Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13/01/2023 tarihli ve E.8980 sayılı “2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu” konulu ilanı gereğince, 15/01/2022-01/02/2022 tarihleri arasında alınan başvuruların, 02.07.2020 tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme neticesinde;

Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca aranan genel ve özel şartları taşıyarak, 2023 Yılı Görevde Yükselme Sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin liste aşağıda yayınlanmıştır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur. 

 

NO

AD SOYAD

KADRO UNVANI

EĞİTİM DURUMU

SINAVA GİRECEĞİ KADRO SINIFI

SINAVA GİRECEĞİ KADRO DERECESİ

SINAVA GİRECEĞİ KADRO UNVANI

SINAV ADI

1

YALIN ÜNLÜTÜRK

ŞEF

LİSANS

G.İ.H.

1

UZMAN

GÖREVDE YÜKSELME

2

FİLİZ BİLİCİ

V.H.K.İ.

LİSANS

G.İ.H.

5

ŞEF

GÖREVDE YÜKSELME

3

TURGUT ŞİŞMAN

ZABITA KOMİSERİ

LİSE

G.İ.H.

3

ZABITA AMİRİ

GÖREVDE YÜKSELME

4

İBRAHİM KÖMÜRCÜ

ZABITA MEMURU

LİSE

G.İ.H.

3

ZABITA KOMİSERİ

GÖREVDE YÜKSELME

5

KEMAL KURKUT

ZABITA MEMURU

ÖNLİSANS

G.İ.H.

3

ZABITA KOMİSERİ

GÖREVDE YÜKSELME

 

Tarih : 1.02.2023