2023 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                           İLAN

                                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2023 toplantı dönemi Kasım ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 07.11.2023 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

                                                              TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Ödenek aktarma.

2-2024 yılı bütçesinin görüşülmesi.

3-2024 yılı belediye gelir tarifelerinin görüşülmesi.

4-Sokak ismi verilmesinin görüşülmesi.
5- Limanköy Mah. 1181 ada 11 parselde imar planı teklifinin görüşülmesi.

6-Kesmetaş Mah. Taşhane Mah. Küçüktaşhane Mah. ve diğer mahallelerde doğalgaz şebekesi için fiili yolların plana işlenmesinin görüşülmesi.

7- Doğalgaz geçişine ilişkin karar alınması.

8-Eskipazar Mah. Sosyal Tesis Alanı (Yaşlı Bakım Evi), mezarlıklar, fiili yollar ve derelerin çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi teklifinin görüşülmesi.

9-Yenicami Mah. Limanköy Mah. Yaka Mah. Büyükcaferpaşa Mah. Doğalgaz şebekesi için fiili yolların plana işlenmesinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

10-Çayeli- Hemşin İl Bağlantı yolunun kamulaştırma planının görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

11-Çoruh Elektrik nakil hattı ve pilon yerlerinin plana işlenmesinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

12-Yalı Mah. Aşıklar Deresi üzerinde yapılacak köprülerin plana işlenmesinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

13-Eskipazar ve Sabuncular Mahalle sınırının tespitinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen

Tarih : 31.10.2023