Çayeli Belediyesi Kısa Öykü Yarışması

Çayeli Belediyesi Kısa Öykü Yarışması

Tarih : 26 Mayıs 2022 Perşembe

Çayeli Belediyesi, Kültürel Miraslarımızla İlgili Kısa Öykü Yarışması Düzenliyor

 

ÇAYELİ BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜREL MİRASIMIZ”
KISA ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ÖYKÜ BAŞVURUSU EVRAKI İNDİR

A)     YARIŞMANIN AMACI

Çayeli Belediyesi “Kültürel Mirasımız” Kısa Öykü Yarışması; genç yetenekleri edebiyat dünyasına kazandırmak, olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz bu günlerden geleceğe eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak hem edebiyat meraklılarının üretimini arttırmak hem de ilçemizin gençlerinin edebiyat dünyasına katılmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bir etkinliktir.

YARIŞMAYA BAŞVURU ŞARTLARI

1-     Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

2-     Yarışmaya iki kategoride başvuru sağlanacaktır.

2.1- Ortaokul Düzeyi (10-14 yaş)

2.2- Lise Düzeyi (15-18 yaş)

3-       Yarışmaya, Çayeli Belediyesi çalışanları, birinci derece yakınları ile jüri üyeleri ve birinci derece yakınları başvuramazlar.

4-     Yarışmaya başvuru bireyseldir. Ortaklaşa yazılan öyküler kabul edilmeyecektir.

5-     Yarışmaya her katılımcı yalnızca bir eserle katılabilir.

6-Yarışmaya başvurular e-mail yoluyla ya da belediye adresine elden kabul edilecektir.

7- Yarışmaya başvuran kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

B)      YARIŞMAYA BAŞVURACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ

1-     Yarışma dili Türkçedir.

2-     Yarışmanın konusu “Kültürel Mirasımız” olarak belirlenmiştir.

3-       Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

4-       Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

5-       Yarışmaya katılacak eser, Word belgesi A4 boyutunda, en az 3, en fazla 5 sayfa olacak şekilde, Times New Roman yazı fontu ve 12 (on iki) punto ile, 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.

6-       Dil bilgisi, yazım kuraları ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

C) ESER TESLİMİ

1-                 Eserler belediye@cayeli.bel.tr mail adresinden ya da Çayeli Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı No:5 Çayeli/RİZE adresinden kabul edilecektir.

2-                 E-mail’in konu kısmına “Kısa Öykü Yarışması Başvurusu” yazılacaktır. İçeriğine de rumuz (en az 6 harfli, anlamlı veya anlamsız harf ve sayılardan oluşmalıdır), eser sahibinin adı, soyadı, eserin ismi, eser sahibinin ikametgâh adresi ve telefon numarası yazılmalıdır.

3-                 Ek dosya olarak; ismi verilmiş eser dosyası ve Ek-1’deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir.

4-                 Eser son gönderim tarihi 10 Temmuz 2022’dir.

D)      ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-     Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden geçer. (Ön jüri Çayeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden görevlendirilir.)

2-     Şartnamede belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar Jüri’ye gönderilir. (Ön jüri değerlendirmesini geçemeyen eser sahiplerine katılım belgesi düzenlenmez.)

3-     Jüri, incelemelerini 30 Temmuz 2022 tarihine kadar tamamlar.

4-     Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.

5-     Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Çayeli Belediyesi tarafından kitap olarak basılacaktır. Çayeli Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Çayeli Belediyesi yarışmaya katılan eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

6-    Sonuçlar 01 Ağustos 2022 günü Çayeli Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından açıklanacak, ödül töreni 5 Ağustos 2022 günü düzenlenecektir.

E)   YARIŞMA TAKVİMİ

Son gönderi Tarihi: 10 Temmuz 2022

Jüri Değerlendirme:15 Temmuz – 30 Temmuz 2022

Sonuçların Açıklanması: 01 Ağustos 2022

Ödül Töreni: 5 Ağustos 2022

Dereceye girenlere ödül töreninin yeri Belediyemiz tarafından bildirilecektir.

 

ÖDÜLLER

Ortaokul Düzeyi

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (1 Adet)

İkincilik Ödülü: Tablet (1 Adet)

Üçüncülük Ödülü: Bisiklet (1 Adet)

Jüri Özel Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Lise Düzeyi

Birincilik Ödülü: 3.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Jüri Özel Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

JÜRİ ÜYELERİ

Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği

Milli Eğitim Müdürlüğü

Müzeciler Derneği

ESER GÖNDERME ADRESİ

Mail: belediye@cayeli.bel.tr

Posta: Çayeli Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı No: 5 53200 Çayeli/RİZE

Yarışma Koordinatörü: Ahmet ENİSOĞLU

İletişim Numarası: 0534 634 38 23   Web Adresi: www.cayeli.bel.tr