GÖREVDE YÜKSELME

Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı Şef kadrosu için 05.10.2020 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı düzenlenmiştir. 

T.C.
ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
 
02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, Belediyemizde ihtiyaç duyulan 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı Şef kadrosu için 05.10.2020 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı düzenlenmiştir. Sınavda 75 puan alarak başarılı olan Mali Hizmetler Müdürlüğünde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta olan personelimiz için ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Görevde Yükselme Sözlü Sınavında da 95 puan alarak 3. dereceli Şef kadrosuna terfi etmeye hak kazanmıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik 13 üncü madde 7 nci fıkrası "Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir." hükmü uyarınca sınav sonucuna itiraz edeceklerin 27.10.2020 mesai bitimine kadar itiraz etmeleri gerektiği ilanen duyurulur.

Tarih : 20.10.2020