OCAY AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2021 toplantı dönemi Ocak ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 05.01.2021 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-­Meclis toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi. 

2-­Denetim komisyonu üye seçiminin yapılması.

3-­Meclis ve komisyonların huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi. 

4-­Memur kadro iptal ve dolu kadro derece değişikliğinin görüşülmesi.

5-­Sözleşmeli personel çalıştırılması ile sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi. 

6-­Zabıta ve İtfaiye personelinin maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

7-­Belediyeye ait olup tek başına inşaata elverişli olmayan taşınmazların satışının görüşülmesi. 

8-­Sanayi alanlarının planlamasının görüşülmesi.

9-­Katlı otopark alanı planlamasının görüşülmesi.

10-­Yenipazar Mah.1537 ada 3 parsel İmar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

11-­Yenipazar Mah. 30 ada 1 parselde tescilli şadırvanın plan değişikliği görüşülmesi. (Kom. gelen)

12-­İmar Planında olmayan plansız alanlarda yapılarla ilgili uygulamaların görüşülmesi. (Kom. gelen)

13-­Eskipazar ve Yenipazar Mah. geçen enerji nakil hattı ile ilgili imar plan değişikliğine itirazın görüşülmesi. (Kom. gelen)

14­Amiral Hasan Sarıoğlu Cad. İmar plan değişikliğinin görüşülmesi. (Kom. gelen)

15­-2021 yılı İmar ücret tarifelerinin görüşülmesi. (Kom. gelen)

16-­Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamanın Meclise bilgi verilmesi.

 

Tarih : 31.12.2020