ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

      Belediye meclisinin Ocak 2021 ay’ı olağan toplantısına ait ilan aşağıdadır. İlan metninin ilan tahtasına asılmak sureti ile ilan edilerek ilan tutanağının Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilmesini rica ederim.

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2021 toplantı dönemi Şubat ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 02.02.2021 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Meclis  tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.
2-Çöp toplama aracının kamuya tahsis kararının görüşülmesi.
3-Sürekli işçi boş kadro iptalinin görüşülmesi.
4-İbadethaneler ve eğitim kurumlarına ücretsiz su verilmesinin görüşülmesi.
5-Yenicamii Mahallesi yerleşik alan sınırının belirlenmesinin görüşülmesi.
6-Küçüktaşhane Mahallesinde bulunan tescilli çeşmenin imar planına işlenmesinin görüşülmesi.
7-Yalı Mah 1642 ada 1 parsel ve 1643 ada 4 parselde imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
8-Sanayı alanlarının planlanmasının görüşülmesi. (komisyondan gelen)
9-Katlı otopark alanı planlanmasının görüşülmesi. (komisyondan gelen)
10-Yenipazar Mah.1537 ada 3 parselde imar plan değişikliğinin görüşülmesi. (komisyondan gelen)

Tarih : 28.1.2021