NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2021 toplantı dönemi Nisan ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 06.04.2021 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-02.02.2021 tarih ve 20 sayılı meclis kararına itirazların görüşülmesi.
2-Yalı Mah.1642 ada 1 parsel ve 1643 ada 4 parselde imar plan değişikliğinin görüşülmesi.
3-Seslidere içme suyuna ait su depoları ve kullanılmakta olan su depolarının imar planına işlenmesi.
4-İşyeri açma ücret tarifelerine madde ilave edilmesi.
5-2020 yılı denetim raporunun meclise sunulması.
6-2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
7-Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi.
8-Meclis katip üye seçimi.
9-Encümen üye seçimi.
10-Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi.
11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi.
12-Ulaştırma ve Trafik Komisyonu üye seçimi.
13-Akıllı su sayaçlarının maliyetine satışının görüşülmesi.
14-Genel plan notlarına imar hakkı transfer maddesinin eklenmesinin görüşülmesi. ( Komisyondan gelen)
15-Genel plan notlarında düzenleme yapılmasının görüşülmesi. ( Komisyondan gelen)
16-Kuspa-Eko Turizm Alt Yapı Projesi ve Çaypark Altyapı Geliştirme Projesi için yetki verilmesi.

Tarih : 2.4.2021