RİZE DEFTERDARLIĞI ARAZİLERE AİT TAKDİR KOMİSYONU KARARI