2022 HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2022 toplantı dönemi Haziran ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 07.06.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Büyüktaşhane Mah.44 ada 6 parsel ve 1379 ada 20 parselde imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi

2-Yaka Mah. 1469 ada 1ve 2 parseller, 165 ada 9,11 ve 17 parsellerde imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.

3-Uygulama İmar Planı Genel Plan Notlarına ilave madde eklenmesinin görüşülmesi.

4-Adalar Mah. 1273 ada 3 ve 4 parseller, 1272 ada 2 ve 3 parseller, 220 ada 1 parselde BHA amaçlı imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi.
5-Kadro ihdasının görüşülmesi.
6-Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

Tarih : 2.6.2022