T.C ÇAYELİ BELEDİYESİ İMAR PLANI 63 SAYILI KARARI

Belediye Meclisimizin 05.07.2022 tarih ve 63 sayil karar ile; Ilçemiz Eskipazar ve Yenipazar Mahalleleri sinirlar içeresinde Sairler Deresinden eski Askerlik Subesine kadar 9 Mart Caddesinin alt kisminda bulunan ve Kentsel Dönügüm Alan olarak belirlenen bölgenin 1/5000 ölçekli nazim mar plant ve 1/1000 ölçekli uygulama mar plani 

teklifi 3194 sayil Imar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüge girmis olduguna dair ilan metni özetidir.

 

MECLİS KARARI

Plan Açıklama Raporu

1000 PLAN_F45D20A2C

1000_PLAN_F45D20A3B

1000_PLAN_F45D20B1D

5000_PLAN_F45d20a

5000_PLAN_F45d20b

Tarih : 22.7.2022