T.C ÇAYELİ BELEDİYESİ İMAR PLANI 59 SAYILI KARARI

Belediye Meclisimizin 05.07.22 tarih ve 59 sayılı kararı ile;  İlçemiz İlave+Revizyon İmar Planı plan hükümlerine ilave maddelerin eklenmesine ilişkin imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

 

MECLİS KARARI

RAPOR

F45D19C1D

 

 

Tarih : 25.7.2022