2022 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı yasa gereği 2022 toplantı dönemi Eylül ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem gereği 06.09.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-İller Bankasından İçme suyu ve Kanalizasyon İnşaatı için ilave kredi talebinin görüşülmesi.

2-Seslidere İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Kesin Projesi için kredi talebinin görüşülmesi.

3- Cadde ve sokak düzenlemesi işi için İller Bankasından kredi talebinin görüşülmesi.

4- İtfaiye ve Zabıta personelinin maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5-Şartlı bağışın kabulünün görüşülmesi.

6-Kadro ihdasının görüşülmesi.

7- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

8- Şairler Mah.ve Yalı Mah. yerleşik alan sınır tespitinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

9- Çayeli-Kanlıdere minibüs ücretlerine zam talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

10-Çayeli- Rize minibüs hattı güzergâh değişiklik talebi. (Komisyondan gelen)

11-2022 yılı ücret tarifelerine ek madde eklenmesinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

12-B.Taşhane Mah. İmar plan değ. İtirazların görüşülmesi.

13- Yaka Mah. İmar plan değ. İtirazların görüşülmesi.

14- Kentsel dönüşüm alanı imar planı çalışmasına İtirazların görüşülmesi.

15-Yeni ilave +revizyon plan çalışması yapılmasının görüşülmesi.
16-Adalar Mahallesi imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Tarih : 31.08.2022