ÇAYELİ BELEDİYESİ GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI

    Belediyemizde 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosu için 13.09.2022 tarihinde Görevde Yükselme Sözlü Sınavı düzenlenmiştir.

 

T.C.

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  

 

 

02.07.2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 3 dereceli Genel İdari Hizmetler Sınıfı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21.08.2022 tarihinde Görevde Yükselme Sınavı düzenlenmiştir. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili olarak görev yapmakta olan personelimiz için ilgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Görevde Yükselme Sözlü Sınavında da 97 puan alarak 3. dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosuna terfi etmeye hak kazanmıştır.

Yukarıda anılan Yönetmelik 13 üncü madde 7 nci fıkrası "Görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin sınav kuruluna yapılır ve en geç beş iş günü içinde söz konusu sınav kurulunca sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir." hükmü uyarınca sınav sonucuna itiraz edecek katılımcıların 20.09.2022 mesai bitimine kadar itiraz etmeleri gerektiği ilanen duyurulur.

 

Tarih : 14.9.2022