İmar Plan Değişikliği

07.10.2022 tarih ve 102 sayılı Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı gereğince Adalar Mahallesi ekli krokide gösterilen alana dair 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

https://disk.yandex.com.tr/i/xEzB3I_oyfI3TA

https://disk.yandex.com.tr/d/smTE-Bn-A5D_4g

https://disk.yandex.com.tr/i/tWJeIwH6NG5uPg

https://disk.yandex.com.tr/d/0iLidDV2geEVPQ

https://disk.yandex.com.tr/d/fSP3EExYQueCHw

https://disk.yandex.com.tr/d/jQpRC-QBlduCuA

https://disk.yandex.com.tr/i/k4RqILzv6wCZ8w

 

Tarih : 14.10.2022