KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2022 toplantı dönemi Kasım ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 01.11.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Kadro ihdasının ve müdürlük kurulmasının görüşülmesi.
2- Ekonomik ömrünün doldurmuş araçların satışının görüşülmesi.
3-2023 yılı gelir tarifelerinin görüşülmesi.

4- 2023 yılı bütçesinin görüşülmesi.

5-Çayeli-Kanlıdere yolcu taşıma ücretlerine zam talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

6-Hastane alanı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

7-Aşıklar Deresi üzerinde ilave araç köprüsü planlaması ve planlı olan araç köprüsü ile ilgili imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

8-Yaka ve Yenipazar Mah. Trafo alanı amaçlı imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi.

9-Eskipazar Mah. Terminal alanı imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

10- Yeni ilave+ revizyon imar planı çalışma yapılmasının görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

Tarih : 26.10.2022