ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2022 toplantı dönemi Aralık ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 06.12.2022 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-T ve M plakaların askı sürelerinin uzatılmasının görüşülmesi.

2-Ödenek aktarma.

3-2023 yılı tarifelerinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

4-Yenipazar Mah.1616 ada 1 parsel ve kısmen tescil harici alanda imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

5-Müşterek methallerin terki için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

6-Küçük Sanayi Sitesine ilişkin talebin görüşülmesi. 

7-Eskipazar Mahallesi 1366 ada 25 parselde imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. 

8-Aşıklar Deresi üzerinde ilave araç köprüsü planlaması ve planlı olan araç köprüsü ile ilgili imar planı değişikliği. (Komisyondan gelen)

9-Yaka ve Yenipazar Mah. Trafo alanı amaçlı imar planı değ. (Komisyondan gelen)

10-Yeni ilave+ revizyon imar planı çalışma yapılmasının görüşülmesi. (İtiraz edilen.)

Tarih : 1.12.2022