140 SAYILI KARAR 18. MADDE UYGULAMASI

ilçemiz Yenipazar Mahallesi 1498 ada 10.11.12.13.14.15.19.20.21.23.24.25.26.27 perselleri kapsayan kayıtlı taşınmazların yer aldığı alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar düzenlemesi yapılarak belediye encümeninin 01.12.2022 tarih ve 140 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.

Encümen Kararı

Tutanak

Düzenleme Dosyası

İlgili yönetmelik gereğince imar düzenlemesi evrakları bir ay (30 gün ) süre ile ilan olunur.

 

 

 

Tarih : 5.12.2022