08 Sayılı İmar Panı Değişikliği

Belediye Meclisimizin 03.01.2022 tarih ve 08 sayılı karar ile; Yenipazar Mahallesi 1616 ada 1 parsel ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğüne girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

 

1616_1 parsel_08 sayılı karar

45D20B1D

RAPOR

Tarih : 12.01.2023