2023/ ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

İLAN
                                                                        BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2023 toplantı dönemi Şubat ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 07.02.2023 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

1-Yenipazar Mah. 1535 Ada 2 ve 3 nolu parsellerde İlçe Kütüphanesi yapılması için imar planı değişikliği talebi.
2-Doğalgaz geçişine ilişkin karar alınması.
3-Şairler ve Yalı Mah. yerleşik alan sınrının belirlenmesi.
4-Yenipazar Mah. Trafo amaçlı imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)
5-Büyüktaşhane Mah. Mezarlık alını için imar planı yapılması talebin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)
6-Yenipazar Mah. Fiilen mezarlık alanı olarak kullanılan alanlar için imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)
7-Eskipazar Mah. 18. Madde uygulamasına esas imar plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (Komisyondan gelen)

Tarih : 1.02.2023