26 Sayılı Belediye Encümen Kararı

02.03.2023 tarih ve 26 sayılı belediye encümen kararı gereği uygun görülen Rize ili Çayeli İlçesi Eskipazar Mahallesi 1405 ada 1,2,3,6,7 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.Maddesi gereği arazi ve arsa düzenlemesi uygulaması sonucunda DEPO (düzenleme ortaklık payı):0.0000000 olarak hesaplanmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi gereği tescil işlemlerinden esas oluşturan parselasyon planları 08.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında belediyemiz internet sitesinde bir ay (Otuz gün ) süre ile ilanı başlamıştır.


Düzenleme Dosyası

 

ENCÜMEN KARARI

İLAN

Tarih : 8.3.2023