24 Sayılı İmar Planı Değişikliği

Belediye meclisimizin 07.03.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile; Yenipazar Mahallesi 1535 ada 2 ve 3 parsellerde kültürel tesis alani (kütüphane) planlanması amacıyla ekli 1/5000

ölçekli nazım imar plan değişikligi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değisikligi 3194 sayılı imar Kanunu'nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğuna dair ilan metni özetidir.

 

Meslis Kararı

İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1000

5000

Tarih : 15.3.2023