T.C ÇAYELİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BAŞKANLIĞI

        İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 05.06.2023
tarihinde  Pazartesi günü saat 13:30'da 2023/021 ihale kayıt numarasıyla ihalesi yapılacak
olan ''Rize İli Çayeli İlçesi Köydes Kapsamında Yol Betonlaması İşi''  işine  ilişkin ilan

metini 

 

İLAN 

Tarih : 31.05.2023