2023 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 İLAN
                                                     BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
      Çayeli Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği 2023 toplantı dönemi Ekim ay’ı toplantısını yapmak üzere aşağıdaki gündem ile 03.10.2023 Salı günü saat 10:00’da belediye meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

                                                              TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Yenicami Mah. Limanköy Mah. Yaka Mah. Büyükcaferpaşa Mah. Doğalgaz şebekesi için fiili yolların plana işlenmesinin görüşülmesi.
2-Çayeli- Hemşin İl Bağlantı yolunun kamulaştırma planının görüşülmesi.
3-Çoruh Elektrik nakil hattı ve pilon yerlerinin plana işlenmesinin görüşülmesi.
4-Yalı Mah. Aşıklar Deresi üzerinde yapılacak köprülerin plana işlenmesinin görüşülmesi.
5-Eskipazar ve Sabuncular Mahalle sınırının tespitinin görüşülmesi.
6-Yaka Mah. 1469 ada 1 parselde Emniyet Müdürlüğü binası için istikamet düzeltilmesinin görüşülmesi.
7-Limanköy Mah. 1030 ada kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi. Komisyondan gelen)
8-Yalı Mah. 427 ada 1 parselde okul alanı amaçlı imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi (Komisyondan gelen)
9-Adalar Mah. 18. Madde uygulaması imar plan değişikliği teklifi (Komisyondan gelen)
10-Belediye Başkanı tarafından itiraz edilen meclis kararlarının yeniden görüşülmesi.
 

Tarih : 28.09.2023