123 Sayılı Karar

Belediye Meclisimizin 05.12.2023 tarih ve 123 sayılı kararı ile; Limanköy Mahallesi 1181 ada 11 parsel sayılı taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile alanın düşük yoğunluklu konut alanı, yol, park ve dere alanı olarak plan değişikliği yapılması, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile alanın dere, yol, park alanı, sosyal tesis alanı ve gelişme konut alanı olarak planlanması ve alandaki yapılaşma koşulunun E:0.50 ve Yençok:7.50m olacak şekilde düzenlenmesi için hazırlanan imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 11.12.2023-09.01.2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

Dosyalar : 
123 bmk

1000

5000

İlan

Rapor 1000

Rapor 5000

Tarih : 11.12.2023