128 Sayılı Karar (18.Madde Uygulaması)

  İlçemiz Kesmetaş Mahallesi 700 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,17,19,20 parseller ile 744 ada 2,3,4,5,6 parselleri kapsayan kayıtlı taşınmazların yer aldığı alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre imar uygulaması yapılarak tamamlanmış olup 21.12.2023 tarih ve 128  sayılı Belediye encümen kararı ile tasdik edilmiştir.

 

ENCÜMEN KARARI 

DÜZENLEME DOSYASI

Tarih : 4.01.2024