06 Sayılı Meclis Kararı

İLAN

  

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

              Belediye Meclisimizin 02.01.2024 tarih ve 06 sayılı kararı ile; Yenipazar ve Şairler mahallelerinde bulunan planlı ve plansız alanlarda yer alan yerlerde özel mülkiyete konu fiili yollardan suyu, kanalizasyon, doğalgaz vb. altyapı hizmetlerinin sunulması için bu alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 05/01/2024-03/02/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

RAPOR

06 bmk

45D20B4A

45D20B4B

45D20B4D

45D20C1A

F45D20B

F45D20C

 

 

 

Tarih : 5.01.2024