08 Sayılı Meslis Kararı

İLAN

  

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

              Belediye Meclisimizin 02.01.2024 tarih ve 08 sayılı kararı ile; Eskipazar Mahallesinde 117 ada 3 parselde mezarlık alanları ve yol düzenlenmesi amaçlı hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8-b maddesine göre onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı kanun gereğince meclisimizce onaylanan imar planları 05/01/2024-03/02/2024 ay (otuz gün) süre ile Belediye ilan panosu ve http://www.cayeli.bel.tr/ adresinde ilan olunur. 

 

RAPOR

08 bmk

45D20A3B

45D20A3C

F45D20A

 

 

 

Tarih : 5.01.2024